Lund Smart City

Under de kommande åren kommer Lund att bli en regional och internationell arena för innovativ hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. I och med detta kommer Lund att axla en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling och innovationer för den globala kunskapsekonomin. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla.

Samarbete med fokus på hållbarhet och innovation

Future by Lund består av rikt nätverk som tillsammans tar till vara på den kreativitet som finns i Lund, med fokus på att skapa attraktiva och hållbara lösningar för och med de som bor där. Vi och våra kompetenta partners inom Lunds kommun, näringsliv, akademin, inkubatorer och acceleratorer, internationella och nationella aktörer samarbetar för att lösa globala utmaningar och skapa innovativa och hållbara städer.

I Future by Lund identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller. Sammanlagt finns det ett 70-tal aktörer kopplade till plattformen eller till något av projekten inom plattformen. Du kan se och läsa mer om alla organisationer på Future by Lunds hemsida. Tillsammans skapar vi framtiden.

En motor i satsningen på smarta städer

Future by Lund blir en motor i Region Skånes nya satsning på innovationer för smarta hållbara städer, vilken syns genom en ny internationell innovationsstrategi med smarta hållbara städer som pilotområde. Tillsammans ökar vi Skånes attraktionskraft för både talanger och internationellt kapital. Lund är dessutom en stad av ungdom, humor och skön stämning. En bra mylla för en innovationskultur!

Future by Lund drivs med stöd och finansiering av Vinnova och projektstöd från Tillväxtverket, IoT-Sverige, Formas och Energimyndigheten.

Våra initiativ, projekt, testbäddar och platser

Du kan läsa om alla projekten och andra nyheter på Future By Lunds hemsida:

www.futurebylund.se

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/smartcity

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se