Företagande, hållbarhet och miljö

Välkommen till våra sidor för dig som är företagare i Lund och vill satsa på att utveckla ert hållbarhetsarbete. Här har vi samlat information som kan hjälpa dig på vägen.

LundaEko II

LundaEko II Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020. Programmet har åtta prioriterade områden med övergripande mål som vänder sig till kommunen som organisation samt till alla som bor och verkar i kommunen. Som företag har du en stor möjlighet att påverka målen i LundaEko II.

LundaEko II

CEK – Coacher för energi och klimat

Energiexpert Anders Nylander är energicoach i Lunds kommun och hjälper små och medelstora företag att arbeta mer klimateffektivt och minska sina energikostnader.

Kontakta vår energicoach

Energi- och klimatrådgivning

Som företag är du välkommen att kontakta våra energi- och klimatrådgivare för både enkla och lite mer avancerade frågor. På webbplatsen nedan hittar du kontaktuppgifter och annan användbar information kring energi och klimat.

Energi- och klimatrådgivarna

Avfall

Rätt avfallshanteringen ger bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och bättre för miljön. Därför erbjuder Lunds Renhållningsverk kostnadsfri rådgivning för avfallshantering.

Rådgivning för avfallshantering

Affärsutveckling med Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk med medlemmar från näringsliv, kommun och akademi. Som medlem erbjuds du här en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar genomförs.

Sustainable Business Hub

Borgmästaravtalet

Lunds kommun har undertecknat Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors), ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än nationerna. Deltagande kommuner ska minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030. Som företag kan du bli en del av Borgmästaravtalet genom Klimatsamverkan Lund, ett samarbete där vi hittar lösningar och inspiration till klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Klimatsamverkan och Borgmästaravtalet

Rådgivning för hållbara resor

I samarbete med Skånetrafiken och Trafkverket har Lunds kommun transportrådgivning för företag.I erbjudandet ingår en kostnadsfri resvaneundersökning för både tjänsteresor och privata resor till och från arbetet. Därefter börjar arbetet med att hitta de bästa lösningarna och de enklaste sätten att ta sig till arbetsplatsen på ett hållbart sätt.

Rådgivning för hållbara resor

Fairtrade på jobbet

Lunds kommun är en Fairtrade City och arbetar därmed för en rättvis världshandel. Vi ställer bland annat krav i upphandlingar och serverar nära 100 % Fairtrademärkt kaffe, te, chokladdryck och bananer inom stadens verksamheter. Som företag kan du bidra till en mer rättvis världshandel genom att till exempel fika Fairtrade på jobbet.

Vi vill fika Fairtrade på jobbet