Företagande, hållbarhet och miljö

Välkommen till våra sidor för dig som är företagare i Lund och vill satsa på att utveckla företagets hållbarhetsarbete. Här har vi samlat information som kan hjälpa dig på vägen.

LundaEko – vårt program för hållbar utveckling

LundaEko II är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020. Programmet har åtta prioriterade områden med övergripande mål. Dessa vänder sig till kommunen som organisation samt till alla som bor och verkar i kommunen. Just nu tar vi fram ett nytt LundaEko som ska gälla fram till 2030. Som företag har du en stor möjlighet att påverka målen i LundaEko.

Mer om LundaEko och vårt arbete för ekologisk hållbarhet

Coacher för energi och klimat

Eenergicoacherna i Lunds kommun hjälper små och medelstora företag att arbeta mer klimateffektivt och minska sina energikostnader.

Kontakta en energicoach

Energi- och klimatrådgivning

Som företag är du välkommen att kontakta våra energi- och klimatrådgivare för både enkla och lite mer avancerade frågor.

Energi- och klimatrådgivarna

Rådgivning om avfallshantering

Rätt avfallshantering ger både bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och bättre för miljön. Därför erbjuder Lunds Renhållningsverk kostnadsfri rådgivning för avfallshantering.

Rådgivning om avfallshantering

Affärsutveckling med Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub är ett medlemsnätverk med medlemmar från näringsliv, kommun och akademi. Som medlem erbjuds du här en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar genomförs.

Sustainable Business Hub

Borgmästaravtalet

Lunds kommun har undertecknat Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors), ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än vad man har som mål nationellt. Deltagande kommuner ska minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030. Som företag kan du bli en del av Borgmästaravtalet genom Klimatsamverkan Lund, ett samarbete där vi hittar lösningar och inspiration till klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Klimatsamverkan Lund och Borgmästaravtalet

Rådgivning för hållbara resor

I samarbete med Skånetrafiken och Trafkverket har Lunds kommun transportrådgivning för företag. I erbjudandet ingår en kostnadsfri resvaneundersökning för både tjänsteresor och privata resor till och från arbetet. Därefter börjar arbetet med att hitta de bästa lösningarna och de enklaste sätten att ta sig till arbetsplatsen på ett hållbart sätt.

Rådgivning för hållbara resor

Fairtrade på jobbet

Lunds kommun är en Fairtrade City och arbetar därmed för en rättvis världshandel. Vi ställer bland annat krav i upphandlingar och serverar nära 100 % Fairtrademärkt kaffe, te, chokladdryck och bananer inom stadens verksamheter. Som företag kan du bidra till en mer rättvis världshandel genom att till exempel fika Fairtrade på jobbet.

Fairtrade City Lund – ett samarbete mellan kommun, näringsliv och ideell sektor