22/10 2019: Industrinatten i Malmö

Industrinatten i Malmö den 22 oktober är en satsning där industriföretag öppnar sina dörrar och visar ungdomar hur dagens industriarbetsplatser ser ut. Ett utmärkt tillfälle för företagare och framtida arbetskraft att mötas.

Industrinatten är ett stort årligt arrangemang där hundratals ungdomar får möjlighet att upptäcka en värld av ny teknik, innovation och spännande industri. Engagerade industriföretag öppnar sina dörrar, visar upp sin verksamhet och får träffa framtidens medarbetare – ungdomarna.

Elever i åk 9 och gymnasieelever står inför viktiga framtidsval. Industrinatten vill vara en ögonöppnare och visa den fantastiska bredd av yrkesvägar som industrin erbjuder. Svensk industri behöver ungdomarna, och ungdomarna behöver få möjlighet att själva skapa sig en bild av modern svensk industri, för att sedan kunna göra kloka studie- och yrkesval.

Industrinatten består dels av prova på-mässan Make It Work på Slagthuset i Malmö, där besökarna får testa och uppleva prova på-stationer inom olika teknikområden. Besöket på mässan följs sedan av studiebesök hos olika industriföretag.

Företag som deltar i Industrinatten gör en insats, såväl för den framtida kompetensförsörjningen i det egna företaget som för industrin i stort. Vill du som företagare veta mer om att delta i Industrinatten i Malmö 2019? Kontakta Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, telefon 0733-503011.

Läs mer om Industrinatten här Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se