Starta företag

Att vara egen företagare innebär att det är du som har ansvaret för verksamhetens utveckling och din ekonomiska trygghet. Ju mer du förbereder dig inför starten desto bättre förutsättningar har du att lyckas på lång sikt.

Tänk igenom

 • Affärsidé - Vad är det du vill sälja och hur hjälper det kunden?
 • Marknad - Hur stor efterfrågan beräknar du att det finns?
 • Konkurrens – Kartlägg liknande tjänster/produkter på marknaden. Vad skiljer ditt företag från andra?
 • Målgrupp - Vilka är dina kunder och var finns de?
 • Företagsform - Enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening? Överväg för- och nackdelar med olika alternativ.
 • Profilering - Hur ska du presentera ditt företag visuellt? Hur vill du att kunderna ska uppfatta ditt företag?
 • Marknadsföring - Hur ska kunden få veta att du finns?
 • Personliga förutsättningar - Vilka resurser har du som hjälper dig att lyckas? Personliga egenskaper, nätverk, kunskap?
 • Kapitalbehov och finansiering - Hur mycket pengar behövs och hur ska du finansiera verksamheten?
 • Budget - Beräkna kostnader och intäkter för verksamheten
 • Bokföring och redovisning - Ska du sköta detta själv eller köpa in tjänsten?
 • Avtal, lagar och förordningar - Hur påverkas din affärsidé?
 • Försäkringar - Hur skyddar du ditt företag och dig själv?

Relaterad information

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>