Starta företag

Att driva eget företag ska vara roligt, lönsamt och utvecklande. Om du har eller funderar på att starta eget hittar du användbara länkar i menyn till vänster.

Här är några saker som är bra att tänka igenom:

 • Affärsidé - Vad är det du vill sälja och hur hjälper det kunden?
 • Marknad - Hur stor efterfrågan beräknar du att det finns?
 • Konkurrens – Kartlägg liknande tjänster/produkter på marknaden. Vad skiljer ditt företag från andra?
 • Målgrupp - Vilka är dina kunder och var finns de?
 • Företagsform -Ska ditt företag vara enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening? Överväg för- och nackdelar med olika alternativ.
 • Profilering - Hur ska du presentera ditt företag visuellt? Hur vill du att kunderna ska uppfatta ditt företag?
 • Marknadsföring - Hur ska kunden få veta att du finns?
 • Personliga förutsättningar - Vilka resurser har du som hjälper dig att lyckas? Personliga egenskaper, nätverk, kunskap?
 • Kapitalbehov och finansiering - Hur mycket pengar behövs och hur ska du finansiera verksamheten?
 • Budget -Hur mycket är du beredd att investera i ditt företag? Hur mycket måste ditt företag omsätta för att vara lönsamt?
 • Bokföring och redovisning - Ska du sköta detta själv eller köpa in tjänsten?
 • Avtal, lagar och förordningar - Hur påverkar detta din affärsidé?
 • Försäkringar - Hur skyddar du ditt företag och dig själv?

Relaterad information

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se