Water Innovation Accelerator

Water Innovation Accelerator är ett företagsnätverk med syfte att snabbt föra ut vattenrelaterade innovationer på marknaden. Tanken är att åter göra Sverige ledande inom vatteninnovationer. Har du en vattenidé som du tror på och vill utveckla till ett företag? Hör av dig till Water Innovation Accelerator.

Tanken är i det långa loppet att Sverige åter ska bli ledande inom vatteninnovationer och en av WINs grundare – Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära på Lunds universitet – ser ett stort behov av ny utrustning och nya idéer för infrastrukturen inom vattenbranschen i både Sverige och världen i övrigt.

WIN har säkrat finansiering för tre år framåt och är ett pilotprojekt på Ideon Open. Vattenacceleratorn har identifierat ett antal marknadsbehovsstyrda innovationer de kommer att bistå med affärscoachning, nätverk, försäljnings- och finansieringsstöd.

Kontakt:

Patrik Söderlund
Water Innovation Accelerator
E-post: patrik.soderlund@ideon.se 

 

Relaterad information

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se