SmiLe Incubator

SmiLe Incubator är en företagsinkubator som hjälper nya företag inom biovetenskap. SmiLe Incubator är en del av Medicon Village.

SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Scienceindustrin genom en community som består av både inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter.

På SmiLe finns ett så kallat Makers Space för Life Science vilket innebär att det finns gemensamhetslaboratorier med ca 400 instrument, teknik, kompetens och nätverk av specialister. Här får den som bär på en idé eller ett forskningsresultat möjlighet att utveckla sin tanke till konkret handling.

SmiLes främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det ett tjugotal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 700 MSEK i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe Incubator.

SmiLe Incubator hette tidigare Lund Life Science Incubator.

SmiLe Incubator
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
E-post:info@smileincubator.life

Relaterad information

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se