Ideon Innovation

Behöver du någon att bolla din företagsidé med? Eller är du redo att lansera en produkt utomlands? Ideon Innovation är en inkubator som erbjuder professionell rådgivning och goda resurser för dig som vill utveckla ditt företag.

Ideon Innovations affärscoacher har gedigen erfarenhet av både småföretag och storföretag och kan ge både strategiskt stöd och handfasta operativa råd. Du får även hjälp att se vilken finansieringsform som är mest lämplig för dig och ditt företag.

Ideon Innovations mission är att bidra till att fler innovativa idéer utvecklas till livskraftiga företag med stor tillväxtpotential och försäljning utomlands.

Inkubatorn finns i Ideon Agora, i hjärtat av Ideon Science Park.

Kontakt:

Ideon Innovation
Scheelevägen 15 223 70 Lund
Ingång från Ole Römersväg
Telefon: 046-286 50 50
E-post:info@ideoninnovation.se

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se