Etablera företag i Lund

Lunds kommun erbjuder kostnadsfri kvalificerad service till företagare som vill flytta sitt företag till Lund eller starta filial här. Lund är rätt ställe att vara i just nu, inte minst med tanke på de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS som nu växer fram.

Staden präglas till stor del av universitetet - ett internationellt centrum för utbildning, forskning och utveckling. Lunds universitet är Skandinaviens största och har 47 000 studenter och fler forskare än något annat skandinaviskt universitet. Detta kombineras med ett starkt forskningsbaserat globalt näringsliv. Exempel på globala företag med rötterna i Lund är TetraPak, Sony, AlfaLaval, Axis och Ericsson.

Den stora rörligheten hos studenter, forskare och kommuninvånarna bidrar till att skapa mångfald och göra Lund till en internationell mötesplats i världsklass.

Kontakta oss

Näringslivsavdelningen har ett väl utvecklat samarbete med olika aktörer som kan tänkas hjälpa till vid en etablering av verksamhet i Lund. 

Konktakta Näringslivsavdelningen

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon växel:  046-359 50 00 
E-post: naringsliv@lund.se

> För kontaktuppgifter enskilda medarbetare, klicka här.