Företag, stöd och rådgivning

Här hittar du relevant information om företagande i Lunds kommun. Här hittar du också information om hur du kan starta ditt företag och förverkliga dina idéer, hur du kan etablera ditt företag i Lund och vilka möjligheter det finns för att utveckla just din verksamhet.

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se