Kontakta näringslivsenheten

Näringslivsenhetens uppgift är att hjälpa näringsverksamheter att växa i Lunds kommun. Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Det är vi som jobbar på näringslivsenheten:

Per Persson
Näringslivs- och turismchef
Telefon:046-359 70 73
E-post
: per.persson@lund.se

Maria Engström
Näringslivsutvecklare
Telefon: 046-359 74 69
E-post: maria.engstrom2@lund.se

Petra Öhlin Lindeheim
Näringslivsutvecklare
Telefon: 046-359 99 86
E-post: 
petra.ohlinlindeheim@lund.se

Michaela Tellenmark
Näringslivsutvecklare
Telefon: 046-359 59 13
E-post: michaela.tellenmark@lund.se

Anders Bengtsson
Näringslivsutvecklare
Telefon:
046-359 55 71 
E-post: anders.bengtsson3@lund.se

Jimmy Sok
Näringslivsutvecklare
Telefon:
 046-359 53 82 
E-post: jimmy.sok@lund.se