Länk till startsidan

Markanvisningstävlingar

Markanvisning är ett av Lunds kommuns verktyg för att fördela kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse. Markanvisning kan göras i form av direktanvisning, jämförelseförfarande eller markanvisningstävling. Här hittar du information om aktuella och avslutade tävlingar.

Markanvisningstävling och jämförelseförfarande innebär att företag som vill bygga i kommunen lämnar in ansökningar som bedöms utifrån markanvisningspolicyn och de kriterier som gäller för det aktuella projektet. Kriterierna kan gälla till exempel upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt), arkitektur eller hållbarhet. Det kan även vara en ren anbudstävling om marken ska säljas till högstbjudande.

Ta del av markanvisningstävlingar

Markanvisningstävlingar annonseras på webbplatsen, men vi har även en intressentlista som används för att informera byggföretag när det finns mark att anvisa.

Kontakta mark-och exploateringsavdelningen via mejl om du vill anmäla dig till intresselistan.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Vill du veta mer?

Markanvisning, direktanvisning och jämförelseförfarande

Utbyggnads- och boendestrategi fram till 2025

Pågående markanvisningstävlingar

Najaden 1

Mobilitetshus i Norra Nöbbelöv

Senast avslutade markanvisningstävlingar

2023 arrangerade Lunds kommun tävlingen STUD 23 - framtidens studentboende. I potten låg två byggrätter i centrala Brunnshög för studentboende om totalt ca 3 000 kvm BTA.

Lunds kommun beslöt att godkänna juryns förslag till vinnare: Lundabostäder tilldelades byggrätten Niels Bohr, medan Studentbostäder i Norden AB tilldelades byggrätten Snillet.

Genom att utlysa en tävling ville Lunds kommun fånga upp de senaste idéerna inom studentboenden. De vinnande förslagen präglas av höga ambitioner om att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande och har ett starkt fokus på livet inuti och runt husen. Byggnaden som Lundabostäder planerar att uppföra har en lokal och en uteplats som inte bara skapar gemenskap för studenterna som bor i byggnaden, utan även för Brunnshög och Lund. Studentbostäder i Nordens förslag är en byggnad i trä och ljusgrått med flera ytor – som växthus, odlingsytor, växthus, yogarum och utegym – där studenterna kan mötas såväl inom- som utomhus.

Vinnare

Byggrätt Niels Bohr - Lundabostäder AB

Juryns motivering

Ett genomarbetat förslag, med långsiktigt tänk och konkret nytta, som känns realiserbart. Med Curi&Us får Brunnshög en välkomnande och noggrant gestaltad tegelfasad på en viktig plats, innehållandes en lokal och uteplats som inte bara skapar gemenskap för studenterna som bor i byggnaden, utan även för Brunnshög och Lund. Studenterna uppmuntras till att ta egna initiativ, där de boende ges stor möjlighet att utveckla sitt studentliv genom ett nationsliknande upplägg.

Juryn ser fram emot att som medborgare välkomnas till lokalen en kväll till en aktivitet som de boende i huset arrangerar.

Vinnare

Byggrätt Snillet - Studentbostäder i Norden AB

Juryns motivering

Ett förslag för ett socialt studentliv, med en fin och välplanerad blandning av privata och gemensamma ytor – från tak, via loftgång, till gård. Taket ger plats för gemensam odling, den västligt riktade loftgången bjuder in boende att ta en egen del i anspråk och gårdens gym och växthus förlänger utomhussäsongen.

Juryn uppskattar det arkitektoniska spelet mellan konstruktionens fasta rutnät och studenternas möjlighet att, genom solpanelerna, påverka och forma en egen uteplats och skapa en varierande fasad.

Juryn ser fram emot att mötas av en byggnad som förändras och pulserar av liv och rörelse – i alla delar av huset.

Under 2022 arrangerade Lunds kommun markanvisningstävlingen Patentkvarteren22 - två storkvarter om totalt 22 500 kvm BTA, i anslutning till det kommande Brunnshögstorget.


Tekniska nämnden i Lunds kommun beslutade sig för att godkänna juryns förslag till vinnare: Ikano Bostad tilldelas byggrätten A i anslutning till korsningen Odarslövsvägen och Patentgatan, HSB tilldelas i sin tur den norra byggrätten, B.


Båda förslagen präglas av höga ambitioner om att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande och innehåller blandade boendeformer, arbetsplatser och lokaler. Byggnaderna som Ikano Bostad planerar att uppföra har starkt fokus på återvunna material samt en varierad träarkitektur. HSB:s förslag innehåller bland annat en byggnad med jordfasad samt en skånsk version av Living Lab, där byggföretaget utforskar och testar framtidens boendemiljö. Den totala köpeskillingen för de två byggrätterna blir ca 120 miljoner kronor.

Vinnare

Byggrätt A - Ikano Bostad

Juryns motivering

Förslagets främsta styrka är åtgärderna för att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande, med starkt fokus på cirkuläritet och flexibilitet. Lägg därtill fina materialval, en träarkitektur med lekfull variation samt återvunna material – på såväl fasad som mark.

Juryn ser fram emot att besöka ett boendemixat och hållbart kvarter där man med hjälp av kvartersoperatören Drevet skapar liv – på riktigt.

Arkitektkontor

Wingårdhs Arkitekter (ankararkitekt)
Unit Arkitekter
Sunnerö Arkitekter

Byggrätt B – HSB Produktion

Juryns motivering

Ett genomarbetat förslag som andas klimatneutralitet, hållbarhet i flera dimensioner och – framför allt – Brunnshög. Juryn anser att förslaget lyckats tolka den ”enhetliga oenhetligheten” väl och uppskattade särskilt hur man – med hjälp av arkitekturen – gestaltat den mjuka övergången mellan gata och park, som blir en signatur för hela kvarteret.

Juryn ser fram emot att i framtiden mötas upp vid Patentslingan för att uppleva en härproducerad fasad och samtidigt besöka Lunds nya arena för framtidens boendemiljö: Living Lab i Brunnshög.

Arkitektkontor

Liljewall arkitekter (ankararkitekt)
Sweco
Utopia
Kamoma

Under början av 2021 avgjordes markanvisningstävling Parkkvarteren20, för tre bostadshus vid Brunnshögstorget och Nobelparken i Brunnshög. Juryns arbete blev tufft eftersom väldigt många bidrag höll mycket hög kvalitet. Till sist utsågs vinnare, men juryn gav en rekommendation: låt fler av deltagarna få chans att genomföra sina projekt.

Lunds kommun följde rådet och kontaktade de fem tävlande som låg i täten efter vinnarna. Spelreglerna var enkla. Tävlande fick stå fast vid sina förslags kvalitetslöften för hållbarhet och innovation, men fick möjlighet att höja sina bud för priset för Lunds kommuns mark. Högsta pris gav vinst när kvalitetsnivån bedömts som ganska jämn av juryn.


Vinnarförslaget, från Sveaviken Bostad, lovar många olika insatser för hållbarhet. Det blir Brunnshögs första demonterbara hus med stommar av stål som kläs med trä. Det ska möjliggöra framtida återbruk och till och med flytt av byggnaderna om det skulle bli önskvärt. Redan vid inflyttning ska det finnas system för odling på tak, gårdar och inomhus i moduler, och en återbrukslokal med verkstad, bytesverksamhet och café. Utöver detta ska ett mindre vindkraftverk prövas på tak och solceller installeras för att komplettera bergvärme och lågtempererad fjärrvärme som tillvaratar överskottsenergi från MAX IV och ESS.

Vinnare

Sveaviken Bostad. Pris: 7 210 kronor per byggd kvadratmeter bruttoyta.

I oktober 2020 utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling: Parkkvarteren20. I potten låg tre byggrätter lokaliserade i ett av Brunnshögs absoluta topplägen; nära såväl Brunnshögstorget – stadsdelens nav och kärna med livsmedelshall, spårvägshållplats och annan service – som den 3,8 hektar stora Nobelparken, vilken öppnar i april.

Tekniska nämnden beslöt att godkänna juryns förslag till vinnare i markanvisningstävlingen: Resona Utveckling AB tilldelas byggrätten i anslutning till Brunnshögstorget, Sydö Development AB tilldelas två byggrätter som vetter ut mot stadsdelsparken Nobelparken.

En av byggrätterna är ett flerbostadshus som blir ett plusenergihus, vilket betyder att det genererar mer energi än vad det gör av med, och är klassat med Miljöbyggnad Guld – den högsta nivån enligt Sweden Green Building Councils miljöcertifiering. De andra två byggrätterna ger Lund en helt ny typ av radhusboende, där två – tre respektive två våningar höga – radhus staplas ovanpå varandra och erbjuder olika former av boende med innovativa, hållbara inslag.

Intresset för tävlingen var stort och konkurrensen hård – totalt lämnades 50 anbud in för de tre byggrätterna. Tävlande fick, genom ett formulär och inga arkitektritningar, beskriva vad de skulle göra om de erbjöds byggrätten. Urvalskriterierna baserades i sin tur på innovation, hållbarhet och arkitektval, slutligen var offererat pris utslagsgivande.

Lunds kommun äger i dag marken och genom markanvisning säljs den vidare till vinnande byggaktörer. Den totala köpeskillingen för de tre byggrätterna blev ca 73 miljoner.

Vinnare

  • Resona Utveckling AB, vinnare för byggrätt Max Planck 1 (byggrätt A)
  • Sydö Development AB, vinnare för byggrätterna Max Planck 2 och Marie Sklodowska Curie 1 (byggrätt B och C)

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?