Länk till startsidan

Markanvisningar

Markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att fördela kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse. Just nu finns inga aktuella markanvisningar.

Så arbetar vi med markanvisningar

Den byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som efter detaljplanens fastställande.

Kommunen har en utbyggnads- och boendestrategi fram till 2025. Den visar på strategier för utbyggnad, mark och boende och berättar hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. Strategin svarar mot de lagkrav som gäller riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.

Utbyggnads- och boendestrategi fram till 2025

Senast avslutade markanvisningar

I oktober 2020 utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling: Parkkvarteren20. I potten låg tre byggrätter lokaliserade i ett av Brunnshögs absoluta topplägen; nära såväl Brunnshögstorget – stadsdelens nav och kärna med livsmedelshall, spårvägshållplats och annan service – som den 3,8 hektar stora Nobelparken, vilken öppnar i april.

Tekniska nämnden beslöt att godkänna juryns förslag till vinnare i markanvisningstävlingen: Resona Utveckling AB tilldelas byggrätten i anslutning till Brunnshögstorget, Sydö Development AB tilldelas två byggrätter som vetter ut mot stadsdelsparken Nobelparken.

En av byggrätterna är ett flerbostadshus som blir ett plusenergihus, vilket betyder att det genererar mer energi än vad det gör av med, och är klassat med Miljöbyggnad Guld – den högsta nivån enligt Sweden Green Building Councils miljöcertifiering. De andra två byggrätterna ger Lund en helt ny typ av radhusboende, där två – tre respektive två våningar höga – radhus staplas ovanpå varandra och erbjuder olika former av boende med innovativa, hållbara inslag.

Intresset för tävlingen var stort och konkurrensen hård – totalt lämnades 50 anbud in för de tre byggrätterna. Tävlande fick, genom ett formulär och inga arkitektritningar, beskriva vad de skulle göra om de erbjöds byggrätten. Urvalskriterierna baserades i sin tur på innovation, hållbarhet och arkitektval, slutligen var offererat pris utslagsgivande.

Lunds kommun äger i dag marken och genom markanvisning säljs den vidare till vinnande byggaktörer. Den totala köpeskillingen för de tre byggrätterna blev ca 73 miljoner.

Vinnare

  • Resona Utveckling AB, vinnare för byggrätt Max Planck 1 (byggrätt A)
  • Sydö Development AB, vinnare för byggrätterna Max Planck 2 och Marie Sklodowska Curie 1 (byggrätt B och C)

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?