Länk till startsidan

Industri- och handelstomter

Lunds kommun har ett strategiskt läge i en av Sveriges mest expansiva och attraktiva regioner. Efterfrågan på verksamhetstomter är därmed hög medan utbudet är begränsat.

Vi arbetar för att alltid kunna erbjuda företag och industrier tomter till försäljning, såväl i Lund som i de mindre tätorterna. Kommunens arbete för att utveckla, förbereda och sälja tomter för verksamheter sker enligt politiskt fastlagda principer. Vi sammanfattar dem här och du kan läsa mer om dem i vår utbyggnads- och boendestrategi 2025.

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Gällande markpriser inom Lunds kommun

  • Lund, Hasslanda III 1200 kr/kvm.
  • Lund, Stångby Jonsgård 650 kr/kvm.
  • Dalby 300 kr/kvm.
  • Södra Sandby 300 kr/kvm.
  • Veberöd 200 kr/kvm.
  • Genarp 200 kr/kvm.

Priserna är inklusive förrättningskostnaden men exklusive anslutnings- och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter (detaljplaner antagna efter 1 juli 1987).

Vilken mark ska användas för verksamheter?

Kommunen strävar efter att främja en mångfald av lokaler för verksamheter och att erbjuda tomter i varierande storlekar inom flexibla detaljplaner. Verksamhetstomter ska erbjudas aktörer med verksamhet som kan bidra till en gynnsam utveckling för utbyggnadsområdet.

I de områden där kommunen utvecklar blandstad kan mark erbjudas till aktörer vars verksamhet bedöms lämplig att integrera i bebyggelsen. Etablerade aktörer vars verksamhet inte kan samlokaliseras med bostäder ska erbjudas ersättningsmark.

Kommunen vill effektivisera användandet av verksamhetsmark och spara på åker- och naturmark. Den som vill köpa kommunal verksamhetsmark kan först undersöka om förtätning på privat mark är en möjlighet.

För de östra tätorterna är kommunens ambition att små och medelstora aktörer ska kunna beredas byggklar tomt senast tre månader efter förfrågan.

Padelverksamhet

Intresset för att bygga padelhallar är för närvarande stort. Lunds kommun har dock i dagsläget ingen mark att erbjuda för ändamålet.

Så sätts priset på verksamhetsmark

För tomter i Lunds stad tillämpar Lunds kommun marknadsanpassade priser som sätts beroende av den byggrätt som detaljplanen medger (avseende byggnadshöjd, byggnadsyta, ändamål). Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Tomtpriserna beslutas av tekniska nämnden.

I Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp är tomtpriserna fasta och beslutade av kommunstyrelsen, samt oberoende av detaljplanen.

Försäljningsrutiner

Om markpriset överstiger 5 miljoner kronor behöver beslutet även fattas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Efter försäljningsbeslut arrenderar köparen markområdet under ett år. Under detta år ska byggnationen ha påbörjats genom att grundplattan färdigställs. Arrendeavgiften motsvarar för närvarande cirka 1,75 % av markpriset.

Här kan du söka fram gällande detaljplaner

Inom verksamhetsområdet Horsabjer i Dalby finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka flera tomter i varierande storlek.

Inom verksamhetsområdet Genarp finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka tomter i varierande storlek.

Hasslanda I

Lund Hasslanda I är ett verksamhetsområde avsett för småindustri, kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.

Här har vi sålt alla tomter för småindustri. Endast tomter för kontor, teknik- eller laboratorieföretag finns kvar.

Industrimark Lund, Hasslanda III

Verksamhetsområdet Hasslanda III i sydöstra Lund är under utveckling.

Det har varit hög efterfrågan på kommunens verksamhetsmark i Hasslanda 3. Pågående försäljningsärenden kommer att ta det mesta av kvarvarande ledig mark i anspråk. Vi kan därmed inte inleda några nya försäljningsärenden i området.

Industrimark Stångby-Jonsgård

Verksamhetstomter inom industriområdet Stångby-Jonsgård finns tillgängliga för försäljning. Utöver traditionell industriverksamhet finns det möjlighet för förenings- och kontorsverksamhet i områdets norra del.

Inom Östra Mölla industriområde i Södra Sandby finns kombitomter för kombinerad bostad och verksamhet tillgängliga för försäljning.

En kombitomt där bostadsdelen är mindre än 1 000 kvadratmeter kostar 300 000 kronor (fast pris). För verksamhetsdelen är markpriset 300 kr/kvm.

Inom verksamhetsområdet finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka flera tomter i varierande storlek.

Kommande verksamhetstomter

Veberöd

Ny detaljplan sökt för Fågelbyn i nordvästra delen av tätorten. Planerad försäljningsstart 2022.

Södra Sandby

Ny detaljplan sökt för området söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde. Planerad försäljningsstart 2023.

Verksamhetsområden som inte har tomter till försäljning

Lund Gastelyckan

Kontakt

För mer information om verksamhetsmark i Lunds kommun, kontakta exploateringsingenjör Jesper Wern.

E-post: jesper.wern@lund.se

Telefon: 046-359 89 04

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?