Länk till startsidan

Bygglov för företagare

Här hittar du information om vad som gäller för dig som företagare eller organisation, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Ansökan

För att du ska kunna följa ditt ärende online behöver du logga in med ditt BankID och registrera dig som ombud för företaget.

När bygglovet är avslutat och slutbesked har utfärdats kommer ditt personnummer att raderas från vårt ärendehanteringssystem, det följer inte med vid arkivering.

Du kan fortfarande göra en ansökan eller anmälan i pappersform. Om du vill att vi skickar dig en blankett.
E-post: lunds.kommun@lund.se

Blankett och handlingar kan du lämna in på medborgarcenter i kommunhuset Kristallen på Brotorget 1 i Lund, eller skicka till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Personnummer och mejladress behövs om du senare vill följa ditt ärende digitalt.

Att tänka på innan du ansöker

Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för just ditt område.

Bygglovsprocessen

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg och ser lite olika ut beroende på vilka åtgärder du tänker göra.
Bygglovsprocessens alla steg

Tips och råd

Skyltar och ljusanordningar

Du som vill måla på fasaden, montera starkare lampor eller strålkastare, eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också oftast söka bygglov. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, utfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga.
Om lov för skyltar

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning.
Parkeringsnorm för Lunds kommun Pdf, 694 kB.

Ann Jankelius, trafikplaneringschef, kan svara på frågor parkeringsnormen. Kontakta henne via medborgarcenter:

Telefon: 046-359 50 00

E-post: lunds.kommun@lund.se

Tillgänglighet

I bygglovsgranskningen kontrolleras om byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.

Tidsbegränsat bygglov

Vill du placera en kiosk, uteservering, återvinningsstationer eller skyltar på mark som är avsedd för något annat, till exempel parker eller gator? För projekt som inte är permanenta kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.
Mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?