Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utförare av avlösar- och ledsagarservice

Vård- och omsorgsnämnden tillämpar valfrihet när det gäller vissa insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden välkomnar privata aktörer att ansöka om att bli utförare i Lunds kommun. Avtal tecknas löpande.

Beskrivning av uppdraget

Vård- och omsorgsnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra ledsagar- och/eller avlösarservice.

Ledsagar- och/eller avlösarservice ska kunna utföras under hela dygnet och under årets alla dagar. Omvårdnad kan ingå i insatserna. Någon uppdragsvolym garanteras inte av kommunen.

Ansökan

Det krävs tillstånd för att få bedriva ledsagar- och/eller avlösarservice i hemmet enligt LSS. Det innebär att privata utförare behöver ha tillstånd från IVO innan ansökan lämnas till Lunds kommun.

Mer information om tillstånd finns på IVO:s hemsida

Ansökan om att bli utförare i Lunds kommun görs i Tendsign.

För att bli godkänd som utförare krävs att anbudsgivaren uppfyller de villkor samt tar del av den information som vård- och omsorgsnämnden anser att anbudsgivare behöver för att fullfölja uppdraget.

Handläggningstiden beräknas till tre månader.

Kontakt

För mer information, ring medborgarcenter och be att få bli kopplad till kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?