Länk till startsidan

Starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information för dig som vill starta en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund.

Det första du ska göra är att starta till exempel ett företag eller en förening. För att ansöka bör du ha ett organisationsnummer från Bolagsverket. På webbplatsen Verksamt.se finns information till dig som vill starta företag eller förening.

Den som vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund måste ansöka om att bli godkänd hos utbildningsförvaltningen.

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter och begärda bilagor finns med. När vi har tagit emot din ansökan utreder vi om din verksamhet har de förutsättningar som krävs för att leva upp till lagstiftningen. Du är skyldig att själv sätta dig in i lagstiftningen. Beslut fattas i utbildningsnämnden och målsättningen är att processen inte ska ta längre tid än fyra månader. Ansök i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Från det att du fått tillstånd har du två år på dig att starta verksamheten.

Ansök om att starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg Pdf, 1 MB.

När du som enskild vill starta pedagogisk omsorg, en fristående förskola eller fritidshem gör vi en så kallad ägar- och ledningsprövning.

Anmäl ägar- och ledningsprövning

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start, utan gäller löpande. De ingår därför i vår tillsyn av pedagogisk omsorg, fristående förskolor och fritidshem.

Det kan krävas bygglov från byggnadsnämnden om du ska bygga om en lokal, om lokalen får ändrad användning eller om det ska sättas upp en skylt på fasaden eller dylikt. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett bygglov.

Läs mer om bygglov här

Du som vill bedriva pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem måste anmäla detta till kommunens miljönämnd.

Anmälningsplikten finns för att miljönämnden ska få information nya verksamheter och ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det finns möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

Anmäl lokal för barnomsorg och undervisning Pdf, 1 MB.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen genom medborgarcenter.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Du behöver också registrera att verksamheten hanterar livsmedel. Det gör du till kommunens miljönämnd.

Läs mer om tillstånd för livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelslokal

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?