Länk till startsidan

För dig som har serveringstillstånd

Vill du göra ändringar i ditt serveringstillstånd, utöka tillfälligt eller anmäla serveringsansvariga? Här har vi samlat allt som gäller för dig som har ett tillstånd.

Anmäl serveringsansvarig här

Du som har ett tillstånd kan anmäla anmäla nya serveringsansvariga eller ansöka om ändringar i ditt tillstånd.

Anmäl serveringsansvariga och ansök om ändringar

 

Blanketter för ändringar i serveringstillstånd

Anmäla serveringsansvariga personer

Ansökan om permanent förändring av tillstånd

Ansökan om tillfälligt utökat tillstånd

Anmälan om ny person med betydande inflytande i studentverksamhet

Anmälan ändring i tillståndshavande bolag

Anmälan om upphörande av verksamhet

Anmälan om catering

Anmälan om provsmakning

Anmälan om kryddning

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna en restaurangrapport över din försäljning av alkoholdrycker. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari–december för året som gått (rapportåret). Senast 1 mars året efter rapportåret ska Folkhälsomyndigheten ha fått din restaurangrapport.

Hur du lämnar restaurangrapporten

Restaurangrapporterna skickas ut av oss på tillståndsenheten i december och rapporteringen ska vara gjord senast den 1 mars året efter. Rapporteringen görs digitalt hos Folkhälsomyndigheten. Anvisning om hur detta går till och inloggningsuppgifter finns med i utskicket från oss.

Uppgifterna påverkar din tillsynsavgift

Vi använder uppgifterna i restaurangrapporten för att bestämma vilken tillsynsavgift du ska betala.

Tillsyn

När du har fått ditt tillstånd kommer vi på Tillståndsenheten och/eller polisen göra tillsyn på din restaurang för att kontrollera att serveringen följer alkohollagen. Det är du som tillståndshavare eller din utsedda serveringsansvariga personal, som ansvarar för att ge information och underlätta vid ett tillsynsbesök.

Vid tillsyn kontrolleras bland annat att det är ordning och nykterhet i serveringen, att ingen under 18 år serveras alkohol, att kassaregister och personalliggare sköts korrekt och att nödutgångarna är fria. Tillståndshavaren ansvarar även för att det är god ordning utanför restaurangen till exempel om det finns en kö in eller om gäster annars uppehåller sig utanför.

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson

Telefon: 046-359 76 03

Mejl: karolina.wasteson@lund.se

Lovisa Nihlwing
Telefon: 046-359 98 41
E-post: lovisa.nihlwing@lund.se

Peter Mijdema

Telefon: 046-359 95 61

E-post: peter.mijdema@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?