Länk till startsidan

Försäljning av tobak

Du behöver söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter hos oss på kommunen. Du behöver också meddela oss om du gör ändringar i ägandeförhållande eller styrelse, samt om du slutar att sälja tobak.

Ansök om tillstånd för att sälja tobak

Så här gör du för att ansöka:

1. Ansök om försäljningstillstånd

Utförlig instruktion till hur du ansöker om tillstånd för att sälja tobak
Anvisningar tillståndsansökan tobak

Ansökan om försäljningstillstånd tobak

Bilagor till ansökan eller anmälan tobak

2. Betala in ansökningsavgiften

Avgiften om 8800 sätts in på BG 237-6440.

3. Bifoga följande med din ansökan

  • Kvitto på betald ansökningsavgift.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket som inte får inte vara äldre än sex månader. Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.
  • Fullmakt – om ombud anlitas behöver fullmakt bifogas.
  • Ägarförhållanden.
  • Köpe-/arrendeavtal bifogas om du tagit över befintlig verksamhet.
  • Redogörelse för kostnader och finansiering.

4. Egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram tobak LTLP Lund

Handläggningstiden från det att ärendet är komplett är cirka fyra veckor efter att vi fått in en fullständig ansökan.

Krav för att få sälja tobak

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i lagen om tobak och liknande produkter. Du får inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister eller vara misstänkt för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Tillstånds- och tillsynsavgifter tobak

Kommunen tar ut en självkostnadsavgift för din ansökan om tobaksförsäljning.

Avgifter för tillstånd och tillsyn tobak

Tillstånd

Pris

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

8 800 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn

6 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden upp till 49%

4 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden med 50% eller mer

7 000 kr

Ansökan eller anmälan om enklare förändringar

1 000 kr

Årlig tillsynsavgift för försäljning av tobak

6 000 kr

Ändringar i ditt tobakstillstånd

Anmälan övriga ändringar tobak

Avanmälan tobaksförsäljning

Anmälan ändringar styrelse eller ägare tobak

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson
Telefon: 046-359 76 03
E-post: karolina.wasteson@lund.se

Lovisa Nihlwing
Telefon: 046-359 98 41
E-post: lovisa.nihlwing@lund.se

Peter Mijdema
Telefon: 046-359 95 61
E-post: peter.mijdema@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?