Länk till startsidan

Folköl, e-cigaretter, receptfria läkemedel

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Gör en anmälan för att sälja folköl och e-cigaretter

Anmäl försäljning av folköl och e-cigaretter

När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig. Vi debiterar dig en årlig tillsynsavgift för försäljningen.

Krav för att få sälja folköl och e-cigaretter

Det ställs krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för köp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler.

Egenkontrollsprogram försäljning e-cigaretter

Egenkontrollsprogram försäljning av folköl

Receptfria läkemedel

Om du vill sälja eller ska sluta sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till Läkemedelsverket, enligt lag (2009:730).

Receptfrihandel utanför apotek, information från Läkemedelsverket

Lunds kommun utövar kontroll över försäljning av receptfria läkemedel och rapporterar brister till Läkemedelsverket. Därför tar vi ut en kontrollavgift för detta.

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter

Försäljningstyp

Pris

Försäljning av folköl

2 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

2 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 000 kr

Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

3 000 kr

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

3 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

3 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

3 700 kr

Anmäl ändringar

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till oss så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Vi debiterar tillsynsavgift fram till den tidpunkt då din anmälan kommer in till oss på kommunen.

Anmälan upphörande av försäljning av folköl och e-cigaretter

Anmälan av ändrade ägarförhållande vid försäljning av folköl och e-cigaretter

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson

Telefon: 046-359 76 03

Mejl: karolina.wasteson@lund.se

Patrik Sköld
Telefon: 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se

Julia Roos
Telefon: 046-359 52 50
E-post: julia.roos@lund.se

Lovisa Nihlwing
Telefon: 046-359 98 41
E-post: lovisa.nihlwing@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?