Länk till startsidan

Checklista för handledare och praoelev

Det här kan du använda som stöd för riskbedömning av arbetsuppgifterna och elevens introduktion den första dagen. Skriv ut sidan och bocka av vad ni gått igenom.

Alla elever som går ut på prao ska få en introduktion och information om rutiner och arbetsuppgifter av en handledare på platsen. Förutom regler och rutiner rekommenderas det även att gå igenom de förväntningar som företaget och eleven har och att följa upp under praons gång för att se om dessa förväntningar möts eller ej.

Första dagen av praon

Gå igenom alla punkter och kontrollera att alla kriterier är uppfyllda och att att all information upplevs tydlig för alla.

 1. Rundvandring på arbetsplatsen: toaletter, personalrum, plats för kläder m.m.
 2. Lunch: kyl, micro, matsal.
 3. Rutin för brandutrymning, nödutgångar, återsamlingsplats, brandsläckare.
 4. Plats för första hjälpen.
 5. Risker på arbetsplatsen och rutiner för att undvika skada.
 6. Arbetstider för praoveckan (hänsyn till ev. busstider m.m).
 7. Rutin för sjukanmälan: Eleven anmäler till skolan och ringer handledaren.
 8. Kontaktuppgifter till praoelev, handledare, arbetsplats, skola och föräldrar.
 9. Regler för mobiltelefonanvändande.
 10. Service och bemötande till kunder/gäster.
 11. Eventuella allergier, mediciner eller annat som kan vara bra att känna till.
 12. Vad förväntar sig företaget av praoeleven.
 13. Vad förväntar sig praoeleven av företaget.
 14. Tystnadsplikt och sekretess- genomgång vid behov.
 15. Handledare fyller i närvaro på elevkortet och ger tillbaka till elev som lämnar till SYV.

Vid frånvaro, olycka eller andra frågor, kontakta skolan. Kontaktuppgifter hittar du på elevkortet.

Tänk på att ...

 • Eleven får inte själv hantera pengar eller sälja åldersreglerade varor.
 • Elevens prao ska inte vara längre än 6 timmar, när rasterna är borträknade. Eleven får inte arbeta mellan kl. 20.00–06.00.

Eleven får inte utföra nedanstående riskfyllda arbetsuppgifter:

 • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller
  bevakningsarbete.
 • Arbete med farliga djur.
 • Arbete med motorredskap, eller maskinellt drivna tekniska verktyg.
 • Arbete mede farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta.
 • Arbete som är psykiskt eller fysiskt påfrestande, innebär stort ansvar eller är tungt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?