Länk till startsidan

Kontrollera dricksvattnet regelbundet

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar eller leverans ska du kontakta VA SYD. Verksamheter och privatpersoner med egen brunn ansvarar själva för vattenkvaliteten.

Dricksvatten i livsmedelsverksamheter

Livsmedelsverksamheter (till exempel matställen, daghem, skolor, äldreboenden) som använder vatten från egen brunn måste regelbundet provta och låta analysera sitt vatten enligt ett kontrollprogram. Proverna tas ut och bekostas av verksamhetsutövaren. Information om detta finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Dessa dricksvattenanläggningar ska även registreras hos Miljöförvaltningen.

Du kan läsa mer om små dricksvattenanläggningar i Livsmedelsverkets broschyr.

Kontakta VA Syd

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Kontakta Miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?