Länk till startsidan

Starta och driva verksamhet med hygienisk behandling

Planerar du att starta och bedriva verksamhet med tjänster som fotvård, frisering, tatuering, akupunktur eller liknande? Dessa räknas till hygienisk verksamhet och behöver anmälas till Miljöförvaltningen.

Planerar du att bedriva verksamhet som kommer att utföra behandlingar med någon form av stickande eller skärande verktyg? Då finns en risk för smitta och du behöver anmäla din verksamhet till Miljöförvaltningen.

Vad är hygienisk behandling?

Verksamheter som erbjuder allmänheten någon form av behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, nålar, sprutor, lansetter, rakknivar, håltagnings- och piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg räknas till så kallad hygienisk behandling. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och behöver anmäla sin verksamhet till Miljöförvaltningen sex veckor innan verksamheten är tänkt att starta.

Anmäl hygienisk verksamhet 

Solarieverksamhet räknas också till hygienisk behandling och är skyldiga att anmäla verksamheten till Miljöförvaltningen (i enlighet med strålskyddslagen).

Anmäl solarieverksamhet

Även verksamhet som omfattar bassänganläggning för allmänheten ska anmäla hygienisk verksamhet.

Detta gäller för bad- och poolanläggningar

Egenkontroll av hygienisk verksamhet

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du risken för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Egenkontroll - information och råd till hygieniska verksamheter Pdf, 170 kB.

Hantering av avfall

Verksamhetens stickande och skärande avfall, till exempel kanyler, nålar och skalpellblad, ska hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat och förpackas så att ingen kan skada sig i avfallshanteringen. Det ska lämnas till bemannad återvinningsstation.

Lysrör, batterier och färgrester sorteras som farligt avfall.

Så här sorterar du farligt avfall

Du som verksamhetsutövare transporterar själv ditt farliga avfall till godkänd mottagare. För att få transportera det själv krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen Skåne.

Detta gäller för farligt avfall och miljöfarlig verksamhet

Kontakta Miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?