Länk till startsidan

Driva verksamhet med hygienisk behandling

Driver du verksamhet med tjänster som fotvård, frisering, tatuering, akupunktur, solarium eller liknande? Dessa räknas till hygienisk verksamhet och behöver anmälas till Miljöförvaltningen.

Egenkontroll av hygienisk verksamhet

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du risken för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Egenkontroll - information och råd till hygieniska verksamheter Pdf, 170 kB.

Hantering av avfall

Verksamhetens stickande och skärande avfall, till exempel kanyler, nålar och skalpellblad, ska hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat och förpackas så att ingen kan skada sig i avfallshanteringen. Det ska lämnas till bemannad återvinningsstation.

Lysrör, batterier och färgrester sorteras som farligt avfall.

Så här sorterar du farligt avfall

Du som verksamhetsutövare transporterar själv ditt farliga avfall till godkänd mottagare. För att få transportera det själv krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen Skåne.

Detta gäller för farligt avfall och miljöfarlig verksamhet

Kontakta Miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?