Länk till startsidan

Skyltar och vepor

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också oftast söka bygglov. Däremot är till exempel skyltar i fönster inte bygglovspliktiga.

Bygglovsplikten gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamheter. För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Exempelritningar för skyltar Pdf, 204 kB.

Bygglovsfria skyltar och flaggor

Det finns kategorier av skyltar som är bygglovsfria så länge platsen du tänker sätta upp skylten på inte är utpekad som värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

  • Skylt som är högst en kvadratmeter eller orienteringstavla som är högst två kvadratmeter stor
  • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • Skyltar inomhus
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Huvudprinciper vid skyltning

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram.

All skyltformgivning måste göras med omdöme och omsorg. Skyltar ska underordnas byggnader och gatumiljö så att de inte dominerar stadsbilden. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion tål väder och vind. Skyltar ska kunna åldras vackert.

Kommunens skyltprogram Pdf, 11 MB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?