Länk till startsidan

Starta och driva badanläggning

Ska du starta nytt bassängbad för allmänheten? Då behöver det anmälas till Miljöförvaltningen. Du själv har ett ansvar att göra egenkontroller. Checklista för det finns här nedan.

Badanläggning för allmänheten

Planerar du att starta en badanläggning för allmänheten? Då behöver du anmäla det till Miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten öppnar. Badanläggningar eller pooler för privat bruk behöver inte anmälas.

Ansvar för egenkontroll

Du som driver en badanläggning har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen finns för att du i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Egenkontroll - information och råd till hygieniska verksamheter Pdf, 170 kB.

Tillsyn av badanläggning

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ser till att badvattenkontroller utförs regelbundet på badanläggningar för allmänheten. Vi genomför tillsyn på simbassänger, vattenrutschbanor, bubbelpooler, dammar, floating, trätunnor, spabad med mera både vad gäller inomhus- och utomhusanläggningar.

Badvattenprov vid sjöar och vattendrag

I Lunds kommun finns inga iordningställda badplatser. Vid de fyra platser i kommunen där många människor badar tar Miljöförvaltningen ändå badvattenprov en gång per månad. Prover tas i juni, juli och augusti. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan man se resultaten från badvattenproverna i Lunds kommun.

Läs mer om kvaliteten på badvattnet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Kontakta Miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?