Länk till startsidan

Tilläggstjänster för företag och fastighetsägare

Hos oss kan du hyra en container i olika storlekar och tillfällen. Vi erbjuder också slamsugning, spolning av tank, renhållning av gångbanor och allt från transport till registrering av farligt avfall.

Hyra container?

Behöver du hyra en container för avfalls- och återvinningsmaterial? Det kan du göra hos oss på Lunds Renhållningsverk. En container kan användas för att samla in större mängder av avfall. Kostnaden varierar beroende på vad som ska samlas i den och om det behöver sorteras.

Du uppger vad du tänkt slänga i containern när du gör din beställning.

Boka container här

En container är tung och ska i första hand placeras på hårdgjort underlag. Containerns tyngd och temperaturen ute kan påverka val av underlag. Prata gärna med oss innan containern placeras ut.

Vägen dit containern ska placeras behöver vara anpassad för fordon av lastbilsstorlek, körbanana behöver vara minst 3 meter bred. Det behöver vara minst 4,5 meter fri höjd för att garantera framkomlighet för fordonen. Fri höjd där containern ska placeras behöver vara minst 6,5 meter.

Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vänd zon eller liknande krävs tillstånd från polisen. När du fått ditt tillstånd från polisen behöver du visa upp det för oss, senast dagen innan containern ställs ut. Det går bra att skicka tillståndet med e-post.

Vilken container du behöver beror på mängden avfall som ska samlas in och vilken plats som den ska ställas på. Vi har flera olika typer av containrar med volym, bredd och längd inom följande spann. Prata med oss på kundtjänst om dina behov.
Volym 5–36 m³
Bredd 2–2,6 m
Längd 3–6,5

 

Tömningen utförs med vågförsedd frontlastare, liftdumper eller två- respektive treaxlad lastväxlare. De större lastväxlarna kan kompletteras med två- respektive fyraxlade släp.

 

Huvuddelen av avfallet transporteras till Sysavs omlastningsstation i Lund för att sedan köras vidare till avfallsförbränningen i Malmö. Avfall som inte är brännbart transporteras direkt till Malmö.

Vid beställning av container ska du uppge vad som ska slängas i den, då avfallet sorteras och behandlas på olika sätt.

Exempel på material som kan slängas i en container är trädgårdsavfall, till exempel häckklipp, brännbart avfall eller ej brännbart avfall så som betong, sten och metallskrot. Containern kan också samla blandat grovavfall, trä med mera.

 

För vissa material krävs en speciell behandling. Detta gäller till exempel farligt avfall som kemikalier, asbest och förorenad jord, men också elektronik. Det är viktigt att tänka på att om containern ska samla in ett specifikt material så ska avfallet vara så ”rent” som möjligt. Då ska inte metall blandas samman med trä till exempel.

Farligt avfall

Renhållningsverket kan hjälpa din verksamhet med farligt avfall. Allt från transport till registrering i Naturvårdsverkets register. Vi hanterar farligt avfall av typerna elektronik, ljuskällor, batterier samt tryckimpregnerat trä. Behöver du hjälp med andra kemikalier som faller under farligt avfall så hänvisar vi dig till Sysav.

Farligt avfall för företag hos Sysav
Är du osäkra, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Registrering i avfallsregister

Enligt 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen ska den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall anteckna vissa uppgifter till Naturvårdsverket.
Rapportera till Naturvårdsverket avfallsregister

Om du har en verksamhet, är kund hos Lunds Renhållningsverk och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.
Registrera renhållningsverket som ombud

Beställ hämtning av farligt avfall

Beställ hämtning av farligt avfall

Denna beställning gäller både om du önskar hämtning med skåpbil eller container.

Obs! Glöm inte att rapportera till avfallsregistret eller anmäl oss som ert ombud för denna registrering.

Grovavfall och sekretess

Vi erbjuder hämtning av:

  • Grovavfall/vitvaror
  • Sekretessmaterial

Ta kontakt med oss om du vill veta mer om de här tjänsterna och för att få ett prisförslag.

Kärltvätt

Har du inte möjlighet att tvätta avfallskärlen själv? Då kan du beställa tvätt av oss. Vi erbjuder tvätt av kärl i samtliga storlekar och kärltvätten utförs i samarbete med privat entreprenör. En tvättbil kommer och rengör kärlen på plats. Tvätten sker med högtryckstvätt där smutsvattnet samlas upp. Tvätten sker i samband med tömning, vilket kan innebära en väntetid på ca 3–4 veckor för att passa med tömningsdagen.

Vad kostar kärltvätt?

Rengöring av 1–3 kärl: 146 kr/kärl.
Rengöring av minst tre kärl på uppställningsplatsen: 131 kr/kärl.
Rengöring av flerfackskärl: 219 kr/kärl,

Priserna är exkl. moms.

Jag vill ha rena kärl – beställ kärltvätt

Tömning av fett/köksbrunn

Vi hämtar fett från fettavskiljare minst en gång per år eller oftare om det finns behov. Det får inte finnas risk för att fett kan spridas till det kommunala avloppsledningsnätet. Kom ihåg att anmäla ny brunn till oss, så att vi kan sätta upp ett tömningsschema efter behov.

Slamsugning och spolning av tank

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar och köks- och regnvattenbrunnar. Vi hämtar slam från slamavskiljare (trekammarbrunnar mm) minst en gång per år, oftare om det behövs.

Du får ett meddelande via vanligt post när det är dags. Inför att vi kommer ser du ser till att säkerställa att vi kan komma fram.

Vi tömmer sluten tank efter beställning av dig som kund.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund.

Beställ slamsugning eller spolning

Anläggningens utformning och krav på framkomlighet

Anslutningen för slang ska vara av en typ som godkänts av Lunds Renhållningsverk. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg om denna behöver lyftas av vid tömning. Avståndet mellan slamsugningsfordonet och din anläggning får inte överstiga 25 meter, om inte annat överenskommits.

När vi kommer för att tömma er slamavskiljare behöver vårt fordon kunna komma fram. Det behövs en frihöjd och fribredd på 4 meter fram till brunnen. Vägen fram till brunnen och fordonets plats ska vara fri från buskar, sly, trädgrenar och staket. Vintertid ska vägen även vara skottad och halkbekämpad. Märk ut var brunnen finns och se till att locket är rent.

Vid tömning under besvärliga förhållanden kan renhållningsverket ställa krav som underlättar tömningen.

Regler och riktlinjer för avfall

Renhållning av gångbanor

Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanan framför fastigheten. Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan ska hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand ska tas bort. Vintertid ska gångbanan hållas snöröjd och halkbekämpad. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

Vår tjänst gångbanerenhållning ger dig som fastighetsägare hjälp med snöröjning och att hålla gångbanan framkomlig.

Beställ tjänsten gångbanerenhållning

Du som villakund/fastighetsägare kan beställa tjänsten gångbanerenhållning av oss. Du tecknar ett årskontrakt och då ingår följande:

  • Barmarkssopning.
  • Snöröjning som sker inom 24 timmar från det att snöfallet slutat.
  • Halkbekämpning.
  • Ogräsbekämpning tre gånger per år.

Gångbanan måste vara minst 150 cm bred. Gångbana utan markerad gräns, det vill säga kantsten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.

Kostnad för tjänsten gångbanerenhållning beräknas per fastighet beroende på bland annat sopningsfrekvens och gångbanans yta.

För mer information om tjänsten kontakta vår kundtjänst eller lämna en intresseanmälan.

Intresseanmälan om gångbanerenhållning

Kontakta Lunds renhållningsverk

För frågor om avfall, beställningar eller anmäla utebliven tömning är du välkommen att ta kontakt med oss på kundtjänst.

Telefon 046-359 53 90
E-post renhallningsverket@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?