Länk till startsidan

Företag- och fastighetstjänster för avfall

Du som är fastighetsägare, företagare eller har annan verksamhet har möjlighet att få en avfallshantering som anpassas efter just dina behov. Lunds Renhållningsverk erbjuder anpassade lösningar, allt från full källsortering med fastighetsnära insamling eller hämtning av olika materialfraktioner. För att utforma lösningen ger vi gratis rådgivning och går igenom de behov och önskemål som finns.

Du får ett förslag från oss på hur det kan ordnas med kärl, tömningsintervaller m.m. För din egen uppföljning kan vi ge dig statistik på returmaterial och annat avfall som vi hämtar. För boende eller medarbetare finns sorteringsguider och skyltar för utrymmena.

Hämtning av avfall vid flerbostadshus

Vi hjälper dig ett utforma ett miljörum och kan låta era boende källsortera det mesta på nära håll.

Vid full sotering av avfall vid flerbostadshus innebär det att vi hämtar:

  • Matavfall
  • Restavfall
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Glas — färgat och ofärgat
  • Tidningar och papper

Matavfallspåsar flerbostadshus, reastauranger

Avfallspåsar till de boende körs ut till överenskommen plats.

Beställ matavfallspåsar flerbostadshus

Beställ matavfallspåsar 45 liter - för restauranger och andra verksamheter

Företag och övriga verksamheter

Vi erbjuder dig anpassade lösningar för ditt avfall. Med hjälp av våra rådgivare kan du få en anpassad lösning som ser till utrymmet för kärl, vilket avfall som uppstår och hur ofta det behöver tömmas.
Restavfall och matavfall får enbart hämtas av Lunds renhållningsverk.

Rådgivning och information

Vi tycker det är viktigt att avfallshanteringen blir rätt från början. Det ger bättre sortering och underlättar i avfallsutrymmen. Med bra sortering blir avfallshanteringen billigare och når upp till en miljöriktig behandling. Detta tycker vi är så viktigt att vår rådgivning är helt kostnadsfri för dig.

Vad menar vi med rådgivning?

Med vår rådgivning vill vi ge dig en bra lösning efter dina behov. Det kan gälla hur det ska sorteras, vilka material vi ska hämta, hur många kärl som behövs och hur ofta dessa töms. Vi informerar om hur lagstiftningen ser ut.

Ombyggnad och nybyggnad

Vi är gärna med redan i planeringsstadiet och ger råd om hur avfallsutrymme ska se ut så att det blir praktiskt både för boende, er personal och för de som hämtar. Det kan gälla storleken på utrymmet, dragväg, hur dörrposter ska utformas, låsanordningar. Det finns krav på avfallsutrymmet utifrån arbetsmiljöaspekter för våra chaufförer.

Information och utbildning

För att göra rätt behövs att man vet hur man ska göra och varför. Information, som t.ex. en sorteringsguide, till de som ska använda avfallssystemet är viktigt. Att veta vad som händer efter att vi hämtat materialet gör att man förstår vilken roll återvinning har i ett hållbart samhälle.
På vår webbplats finns information och broschyrer. Givetvis kan du även beställa dem från oss.
Informationsmaterial och broschyrer

Ta kontakt

Ta kontakt med våra rådgivare, så går vi igenom sortering och hantering. Samtidigt får du information om vilka regler som gäller för ditt avfall.
Telefon: 046-359 53 28
Telefon: 046 - 359 57 23

Behöver du slänga mer?

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler på Gunnesbo och Gastelyckan. Du behöver betala för att lämna avfall och du behöver följa särskilda regler.
Sortera och lämna ditt avfall

Priser och fakturering

Företag faktureras varje månad om årskostnaden överstiger 7.000 kr (exkl. moms). På månadsfakturan samlas alla dina tjänster och läggs under respektive fastighetsbeteckning. Fakturan framställs när månadsskiftet är avslutat.

Taxa flerbostadshus och företag

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?