Länk till startsidan

Foodtruck – krav, villkor och information

För att få tillstånd att sälja mat från foodtruck krävs att du uppfyller dessa villkor.

Fordon

  • Fordonet ska kunna flyttas av egen kraft.
  • Motorfordon ska vara godkända i det svenska vägtrafikregistret, uppfylla krav för miljözon och godkännas av gatu- och trafikkontoret.
  • Fordonets totalvikt får max vara 3 500 kg (lätt lastbil).
  • Bilen ska vara anpassad för att servera mat direkt till förbipasserande.

Lagar och tillstånd

Polistillstånd för användande av offentlig plats är obligatoriskt och söks efter din ansökan fått klartecken från kommunen.
Tillståndshavarens namn, adress och telefonnummer ska placeras synligt på ditt fordon. Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas. Tillstånd kan sökas för max ett år i taget.

Mat som säljs ska vara tillagad från grunden i lokaler som är anmälda som livsmedelsanläggning. Företaget ska intyga att alla för verksamheten nödvändiga krav är uppfyllda gällande till exempel livsmedelshantering, arbetsmiljö och brandfarlig vara (gasol).

Starta livsmedelsverksamhet

Bullernivåer

Riktvärden för ljudnivåer är 45 dbA tio (10) meter ifrån ljudkällan. Avstånd från ljudkälla till bostad ska vara minst 10 m. Foodtrucks i staden ska följa detta riktvärde när det gäller buller från el-aggregat. De aggregat som används ska drivas på miljöklassat bränsle.

Erbjudande: mat, fordon och marknadsföring

Foodtrucks i Lund ska erbjuda vällagad street food som kompletterar det lokala utbudet. Gör en bedömning av marknaden i Lund och hitta din egen nisch.

  • Maten ska i så stor utsträckning som möjligt vara lagad från grunden med ekologiska och/eller närodlade råvaror och utan onödiga tillsatser. Med närodlat avses lokalt eller regionalt.
  • Maten ska vara av hög kvalitet och det får gärna finnas ett vegetariskt alternativ.
  • Din meny får gärna ha ekologisk, vegetarisk, internationell eller någon annan form av speciell inriktning. Ett hållbart erbjudande innebär även servering med återvinningsbart material.
  • Din foodtruck ska utgöra ett trevligt inslag i stadsbilden. Krav på attraktiv utformning gäller fordon, meny, kommunikation och övrig design.

Detta erbjudande ska beskrivas i ansökan.

El

El ingår inte i platsen. Foodtrucken behöver vara självgående såväl som självförsörjande.

Platser

Tillståndet gäller en foodtruck per plats.

Observera att vissa platser ej kan nyttjas vid vissa tillfällen eftersom platsen då ingår i ett större evenemang.

Placering för foodtruck i Lund Pdf, 1 MB.

Tider

För foodtrucks oavsett fordonstyp gäller dag- eller kvällspass, klockan 7–15 eller 15–22. Efter ett pass måste ditt fordon flyttas till annan placering. Tillståndet gäller en foodtruck per plats och pass.

Inom dessa tidsintervall ingår iordningsställande och avstädning av området.

Efter utvärdering är det möjligt att någon/några platser öppnas upp för flera foodtrucks under samma pass.

Möbler och annan utrustning

Serveringsbord, skyltar eller annan utrustning utanför fordonet är inte tillåtet utan separat tillstånd.

Avfall, städning

Avfall ska källsorteras och rengöringsprodukter som används ska vara miljömärkta. Du ansvarar även för att all nedskräpning som härrör från din verksamhet städas från den omgivande ytan.

Avgift

Tillstånd för foodtruck/lastbil söks per helår eller per månad.
Fakturering sker i förskott enligt taxa.

  • Helår 18 000 kr, faktureras säsongsvis.
  • Per månad: 2 000 kr

Uppsägning

Tillstånd kan sägas upp och återkallas av Lunds kommun om särskilda skäl föreligger. Skäl för uppsägning kan bland annat vara upprepade brister i städningen eller att man bryter mot något av de tillståndskrav som ställts. Avgiften är inte återbetalningsbar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?