Länk till startsidan

Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillstånd är för dig som måste ha med bil eller annat fordon i ditt arbete inom Lunds innerstad. Tillståndet kan sökas av yrkeskategorier som till exempel har verkstad i bilen eller forslar skrymmande/tung utrustning.

Vi beviljar ettåriga tillstånd, du behöver själv komma ihåg att söka på nytt.

Ansök om nyttoparkering

Så här fungerar det

 • Ett tillstånd kan gälla för max två registrerade fordon. Observera att endast ett fordon åt gången kan använda tillståndet.
 • Nyttoparkeringstillstånd ger rätt att parkera högst 2 timmar i följd på gata eller plats med parkeringsförbud. Tillståndet ger också rätt till parkering i avgiftsbelagd parkeringsplats utan avgift.
 • Tillståndet får bara användas när du ska utföra ett uppdrag för den verksamhet som tillståndet utfärdats för, och som kräver att fordonet är på plats. Vid behov ska du kunna styrka att tillståndet använts på rätt sätt.
 • Nyttoparkeringstillståndet papperslöst, det vill säga utan dekal. Vid kontroll matchas registreringsnummer med gällande tillstånd. Krav på p-skiva gäller.
 • Tillståndet gäller i max ett år. Du behöver själv förnya din ansökan.
 • Tillståndet kan återkallas om det används felaktigt och inte följer ovanstående regler.

Avgift

 • Nyttoparkeringstillstånd kostar 6 000 kronor exkl. moms per tillstånd och år.
 • Det är möjligt att få tillstånd per månad, som då kostar 600 kronor per tillstånd, per månad.
 • Avgiften faktureras och tillståndet gäller från och med när fakturan är betald. För sökande inom Lunds kommun gäller tillståndet från ansökningsdatum.

Anmäl tillfälligt bilbyte

Du som har ett nyttoparkeringstillstånd kan anmäla tillfälligt bilbyte till exempel när din vanliga bil är på verkstad för reparation eller service.

Anmäl eller avanmäl tillfälligt byte

Om du har anmält ett tillfälligt bilbyte via e-tjänsten använder du samma e-tjänst för att avanmäla när du får tillbaka din ordinarie bil. Som påminnelse får du ett automatiskt sms en gång i veckan tills du har gjort en avanmälan i e-tjänsten.

Här gäller inte nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för stannande eller parkering:

 • Där det råder stoppförbud eller där det inte är tillåtet att parkera enligt trafikförordningen.
 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik, busshållplats, vändzon, taxizon eller annan zon som reserverats för särskilt ändamål eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade.
 • På privata parkeringsplatser.
 • Nyttoparkeringstillstånd gäller inte som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot fordon av visst slag.
 • Tillståndet gäller inte för regelbunden parkering utanför den egna verksamhetens kontor eller motsvarande.

Vem kan söka?

Ditt fordon ska uppfylla något av följande krav

 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
 • Du behöver ditt fordon för budleveranser i betydande omfattning.
 • Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
 • Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
 • Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom social- eller sjukvården.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?