Länk till startsidan

För dig som har verksamhet eller företag

Aktuellt

För dig som har verksamhet eller företag

Stadsutveckling och trafik

Här kan du se var vi bygger nytt och bygger om gator, gång- och cykelbanor, parker och torg.

Företag, näringsliv, föreningar

Vårt EU-medlemskap innebär möjligheter för dig som är företagare, särskilt om du har internationella ambitioner. Alla typer av företag kan få råd, stöd och söka EU-medel-

Nyheter