Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman, så kallade friskolor. Här har vi samlat information för dig som vill starta en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund.

Det första du ska göra är att starta företag. Behöver du affärsrådgivning eller råd kring att starta eget företag kan du få kostnadsfri rådgivning bland annat via Lunds NyföretagarCentrum eller Almi Företagspartner. På webbplatsen Verksamt.se finns också bra tips och råd. Här finns även mallar för till exempel affärsplan, som du kan använda dig av innan du kontaktar organisationerna.

Kontakta företagslotsen och näringslivsenheten

Den som vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund måste ansöka om att bli godkänd hos utbildningsförvaltningen.

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter och begärda bilagor finns med. När vi har tagit emot din ansökan utreder vi om din verksamhet har de förutsättningar som krävs för att leva upp till lagstiftningen. Du är skyldig att själv sätta dig in i lagstiftningen. Beslut fattas i utbildningsnämnden och målsättningen är att processen inte ska ta längre tid än fyra månader. Ansök i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Från det att du fått tillstånd har du två år på dig att starta verksamheten.

Ansök om att starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

När du som enskild vill starta en fristående förskola eller fritidshem gör vi en så kallad ägar- och ledningsprövning.

Anmäl ägar- och ledningsprövning

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start, utan gäller löpande. De ingår därför i vår tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av ägar- och ledningsprövning i dagsläget.

Det kan krävas bygglov från byggnadsnämnden om du ska bygga om en lokal, om lokalen får ändrad användning eller om det ska sättas upp en skylt på fasaden eller dylikt. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett bygglov.

Kontakta en bygglovshandläggare så snart du hittat en lokal du är intresserad av för att kolla upp förutsättningarna för din verksamhet i den tänkta lokalen. De behöver adress eller fastighetsbeteckning från dig samt en beskrivning av verksamheten.

Läs mer om bygglov här

Du som vill bedriva förskola, fritidshem eller öppen förskola måste anmäla detta till kommunens miljönämnd minst sex veckor i förväg. Gärna tidigare än så om det är möjligt.


Anmälningsplikten finns för att miljönämnden ska få information nya verksamheter och ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det finns möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

Anmäl lokal för barnomsorg och undervisning

Vilka verksamheter behöver anmäla att de ska starta?

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet är verksamheter som omfattas av anmälningsplikten.

Även skola är anmälningspliktigt.

Läs här vad som gäller för grund- och gymnasieskola


Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 046-359 52 61 eller via e-post miljoforvaltningen@lund.se.

Du behöver också registrera att verksamheten hanterar livsmedel. Det gör du till kommunens miljönämnd senast två veckor innan verksamheten öppnar.

Läs mer om tillstånd för livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelslokal

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?