FÖP Veberöd

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Veberöd (FÖP). Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling. Fram till 7 maj kan du lämna synpunkter på förslaget och bidra med din kunskap.

Fler videoklipp som beskriver förslaget med fokus på trafik, natur och friluftsliv samt centrum och näringsliv.

Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Vi föreslår att Veberöd främst kompletteras med flerbostadshus och radhus nära busshållplatser inom tätortsgränsen. 

Förslaget

Samrådsförslaget i korthet
Hela samrådsförslaget av fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd
Miljökonsekvensbeskrivning

Planeringsarbetet utgår från översiktsplanens riktlinjer. 
Mer om vad översiktsplanen säger om Veberöd.

Ta reda på mer och påverka

Fram till 7 maj kan du lämna synpunkter på samrådsförslaget. 

Lämna synpunkter på förslaget

Du behöver ha Bank-ID för att använda e-tjänsten. Du kan också skicka dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Bidra med kunskap om Veberöd

Ta del av förslaget genom tematiska kartor och bidra med din kunskap om Veberöd via frågeformulär. Du kan svara hur många gånger du vill och dina svar är anonyma.

Kartor och frågor

Vill du ha hjälp att navigera dig i kartorna eller svara på frågeformulären kan du ringa medborgarcenter på telefonnummer 046-359 50 00.

Prata med oss om Veberöds framtid

Har du frågor kring förslaget är du välkommen att ringa medborgarcenter på 046-359 50 00 och be att få prata med tjänstepersoner som arbetat med fördjupningen av översiktsplanen. Har vi inte möjlighet att ta emot ditt samtal kan du lämna kontaktuppgifter, så återkommer vi till dig.

Begränsat på biblioteket

Du som bor i Veberöd har fått ett vykort där det står att du kan ta del av förslaget på Veberöds bibliotek. Eftersom biblioteket för närvarande endast har "meröppet", finns tyvärr bara den möjligheten om du redan har skrivit ett avtal som meröppetanvändare.

Om du vill ha en utskriven version av "Samrådsförslaget i korhet" kan du kontakta Medborgarcenter på 046-359 67 57 (mån-fre, 13-16). Du kan också mejla till medborgarcenter.veberod@lund.se  Annars finns dokumentet här på webbsidan. 

Videoklipp som beskriver förslaget

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkännings

Tack för hjälpen under planeringsarbetet

Under planeringarbetet har många Veberödsbor och andra intresserade bidragit med sin kunskap om orten.

Vilka grönområden är mest värdefulla?

Alla hundratals synpunkter användes som underlag i planeringsarbetet. Synpunkterna som lämnades in rörde allt från plats för midsommarfirande, uppskattade motionsslingor, område för bär- och svampplockning till avgränsande buskage. 

Barns aktiviteter

2019 visade årskurs 5 var och hur de transporterar sig inom Veberöd. Många av femteklassarna cyklade eller gick till skolan. De flesta som bodde lite längre från skolan, exempelvis i Idala valde cykel medans de som bodde mer centralt promenerade. Många av barnen cyklade ut med Gamla vägen och passerade korsningen vid Remontgatan, vilken påpekades vara farlig då bilarna kör snabbt och sikten skyms av en hög häck. Flera av barnen uttryckte också sin oro över att många kör snabbt både på Sjöbovägen men även på dörrödsvägen.

Barnen pekade också ut vilka platser som var extra viktiga för dem och motiverade varför. Aktiviteter som ”fotboll vid Svaleboskolan”, olika aktiviteter i Veberödshallen samt att spela dataspel hemma var det flest som gjorde. Men också hundpromenad, cykling och springturer i både Idala strövområde, vid Romelevallen och Körsbärsdalen pekades ut som viktiga aktiviteter/platser för barnen i Veberöd.

Samtal om Veberöds framtidsplaner 

Under våren 2019 hade vi fyra välbesökta tillfällen under maj och juni där tjänstepersoner från kommunen och Veberödsborna hade givande samtal om Veberöds utveckling. Varje tillfälle hade ett tema med anpassad bemanning för att på ett enkelt sätt kunna svara på frågor men också samla in synpunkter inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd (FÖP Veberöd).

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer tillsammans med en grupp från Veberöd. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Inventeringen resulterade i ett bevaringsprogram som används som underlag vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Har du frågor om den genomförda inventeringen och kulturmiljön eller tips och berättelser är du välkommen att kontakta stadsantikvarie Henrik Borg, henrik.borg@lund.se.

Mer om kommunens kulturmiljö och bevaringsprogram. 

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Läs mer om Fokus Veberöd

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fopveberod