Länk till startsidan

Flygelskolan

Välkommen till Flygelskolan! Vi är en F–3 skola på Östra Torn.

Flygelskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 175

Här har vi fokus på lärande

På Flygelskolan har vi fokus på lärande och att eleverna når målen utifrån varje enskild individ. Vi strävar efter att öka elevernas inflytande över sitt eget lärande och ta ansvar för det. Vi ser också till att den kompetens som finns bland pedagogerna kommer eleverna till godo. För oss är det viktigt att vi alla har en gemensam syn på våra elever och allas lika värde.

Vi arrangerar gemensamma aktiviteter under hela läsåret där alla elever och pedagoger ingår.

Flygelskolan har grön flagg och ett miljöråd med elever från alla klasser, som jobbar extra med de här frågorna.

Vi har ett litet bibliotek på skolan med en bibliotekspedagog som arbetar ett par dagar i veckan.

Från höstterminen 2022 kommer Flygelskolan övergå till att vara en skola bara för årskurs F-3.

Skolval till förskoleklass 2022

Vill du veta mer om Flygelskolan?

Skolval till förskoleklass 2022

Vill du veta mer om Flygelskolan?

Kom på öppet hus 18 januari

Se vår film om Flygelskolan

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Flygelskolan

Adress: Musikantvägen 3, 224 68 LUND

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Flygelskolan på en karta

Skolledning

Rektor Ann-Marie Jannesson Elias 
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor Marie Jönsson
Telefon: 046-359 74 99
E-post: marie.jonsson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Anna Brange
E-post: anna.brange@lund.se

Kurator Anneli Klinteberg
E-post: anneli.klinteberg@lund.se

Skolpsykolog Babe Strömberg
E-post: babe.stromberg@lund.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare Anna Friberg
E-post: anna.friberg@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Våra fritidshem är välorganiserade och erbjuder varierande aktiviteter både ute och inomhus. En eftermiddag i veckan tar vi med mellanmålet och går på utflykt i närområdet.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Åk F-1

046-359 75 18

Åk 2-3

046-359 74 94

Åk 4-6

0734-15 05 97

Utvecklingsdagar Flygelskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari* — Något fritidshem i området har öppet.

Måndag 7 mars* — Något fritidshem i området har öppet.

Onsdag 25 maj — Fritids är öppet som vanligt.

Måndag 13 juni — Något fritidshem i området har öppet.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Har du behov av omsorg under dessa dagar kontaktar du rektor.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?