Länk till startsidan

EU-dagen i Lund 2021

Den 29 oktober i Universitetsaulan och AF-Borgen arrangeras i Lund vad som planeras att bli den första av ett årligt återkommande forum för strategiska framtidsdiskussioner med fokus på EU.

THE EU DAY syftar till att förmedla kunskap om de stora trenderna som påverkar Lund, Skånes och Europas framtid samt hur arbetet med gemensamma utmaningar kan bidra till att göra både svenskt näringsliv och forskning än mer konkurrenskraftiga och attraktiva i globalt.

Syftet med THE EU DAY är att lyfta EU kunskapen genom att visa hur EU:s politik påverkar organisationernas vardag. Med konferensen vill arrangörerna också främja kunskapsutbyte och nätverkande med aktörer från alla sektorer och nivåer, det vill säga näringsliv, akademi och offentlig sektor på lokal till europeisk nivå.

Årligt återkommande forum

Dagen är den första av vad arrangörerna önskar ska bli ett årligt återkommande forum för strategiska framtidsdiskussioner. 2021 blir det även startskottet för Lunds Europa Direkt kontor som etableras i Lund.

Dagen vänder sig till beslutsfattare i offentlig, privat och akademisk sektor i Skåne och Köpenhamn. I andra led EU intresserade forskare, studenter och tjänstepersoner i privat, ideell och offentlig sektor.

Dagen arrangeras på engelska.

Varmt välkommen att delta hälsar Philip Sandberg (KSO Lunds kommun), Christian Danielsson (chef, EU-kommissionens rep. i Sverige), Erik Renström (rektor, Lunds universitet), Ola Svedin (VD Mobile Heights) samt Jörgen Hettne (föreståndare centrum för Europaforskning).

Arrangörer

The EU Day Lund är ett joint venture mellan Lunds kommun, EU-kommissionen, Europa Direkt Lund, Lunds universitet Centrum för europaforskning och NanoLund, Mobile Heights och DigIT Hub.

Kontakt

Har du frågor om EU-dagen? Mejla oss på euday@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?