Lekpaviljonger, möbler och spetstak välkomnar på nya Clemenstorget

8 June, 2020

Lund har fått en ny entré. Det ombyggda Clemenstorget bjuder in Lundabor och resenärer med en öppnare yta, nya sittmöbler, lekpaviljonger och spetstak. Nya Clemenstorget är både en plats för att ta dig vidare och en plats där du vill stanna.

Clemenstorget öppnade igen den 8 juni 2020. Den 9 juni 2020 öppnade Clemenstorget igen.

Det är Etapp 1 på Clemenstorget som nu är färdigbyggd och ombyggnaden är en del av förnyelsen av Lund C. Nästa etapp av Clemenstorget kommer att göras i samband med att Lund C och stationsområdet byggs om.
– Vi får en helt ny entré till Lund med ett attraktivt torg för både lundabor och besökare. Barnen får även en särskild plats på torget genom tre lekpaviljonger. För handlare och restauranger är det dessutom välkommet att vi äntligen har färdigställt torget, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Clemenstorgets spetstak är utformade av konstnären Ebba Matz. Clemenstorget är det första och det sista du ser av Lund, om du tar tåget. 

Clemenstorget är ungefär 7000 kvadratmeter stort och jugendarkitekturen och de intilliggande husen från sent 1800-tal har inspirerat torgets utformning. De 76 träden som finns på torget har fortfarande en framträdande roll på platsen och stor möda har lagts vid att träden skulle må bra under ombyggnaden av torget.
– Clemenstorget är det första och det sista du ser av Lund om du tar tåget. Torget blir stadens ansikte. Att gestalta ett torg handlar om att skapa en helhet. Markbeläggning, tillgänglighet, grönska och belysning ska samspela för att skapa både skönhet och funktion. Material och färgval ska passa till omgivningen, men samtidigt ha en estetisk kvalitet i sig själv, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun.

Fakta om nya Clemenstorget

Ljust stenmjöl, återanvänd gatsten och grå granithällar

De inre delarna av Clemenstorget är täckta av ett ljust gult dolomitstenmjöl blandat med pimpsten. Pimpsten ska göra stenmjölet genomsläppligt för vatten och syre till trädens rötter. Idén till det ljusgula eller sandfärgade gruset kommer från parken Tuilerierna i Paris. Genom det nya gruset blir torget blir också ljusare på sommaren då platanernas och lindarnas lövverk skuggar ytan.

Vid spårvagnshållplatsens perrong ligger ljust grå granithällar. Dessa fortsätter sedan och växer ut till ett torg. Utanför den här inre ytan är smågatsten satt i bågmönster. Gatstenen är återanvänd från torget. Clemenstorget ska vara tillgängligt för alla och de taktila plattorna i rostfärgad corténstål – så kallade sinusplattor – hjälper dem som har synsvårigheter och går med ledkäpp.

Clemenstorgets spetstak är utformade av konstnären Ebba Matz. Clemenstorgets spetstak är utformade av konstnären Ebba Matz.

Clemenstorgets träd har inspirerat spetstak

I denna etapp är sex spetstak av konstnären Ebba Matz placerade på torget. Konstnären har inspirerats av ljusspelet under Clemenstorgets träd. Spetstaken har olika höjd och stolpar av metall. De utskurna taken - det som är själva tårtpappret - är gjorda av rostfritt stål i silverfärg. Färgskalan flirtar med jugendhusen från förra sekelskiftet som står runt torget, men skalan är uppdaterad till 2020. Spetstaken ska också återspegla sig på marken. Träden som står i stenhällarna har stora trädgropar täckta med trädgaller med samma mönster som spetstaken.

Barnen har fått tre fina lekpaviljonger på Clemenstorget. Clemenstorgets tre lekpaviljonger är inspirerade av husen vid torget.

Lekpaviljonger bjuder in barnen

Barnen får en särskild plats på Clemenstorget. Tre lekpaviljonger är inspirerade av tre av tornen på husen runt torget. Paviljongerna har lite olika inredning och utformning - en lila, en djupt röd och en grågrön paviljong ska bjuda in barnen till lek.

Clemenstorget har fått nya sittmöbler för stora och små. Sittmöblernas färgskala är inspirerad av jugendhusen runt torget.

Sittmöbler för stora och små

På olika platser på torget har 37 olika möbler placerats ut. Det är stolar, dubbelstolar, loungestolar, en soffa och barnstolar i sju olika modeller och fem olika färger. Här ska barn och vuxna kunna slå sig ner med för att vila en stund under platanerna.

Clemenstorgets ombyggnad är färdig och torget har öppnat igen. Clemenstorgets träd har vårdats omsorgsfullt under ombyggnaden

Clemenstorgets träd har vårdats under ombyggnaden

Den absolut svåraste utmaningen i projektet har varit att anpassa torget till de gamla träden samt att skydda träden under byggnationen. Clemenstorgets plataner och lindar är en viktig del av torgets utformning och de betyder mycket för Lundaborna. Träden har vårdats noggrant under ombyggnaden. Tre träd som var skadade eller döda samt ytterligare ett träd har tagits ned, men de har fått nya liv som insektshotell eller som lekträd på en förskola. Insektshotellen är placerade i sittbänkar på torgets östra sida och kallas för Grand Hotel för insekter. De fällda träden har ersatts med nya plataner som placerats på samma plats som de ursprungliga träden stod.

Nu kan du sitta på Clemenstorget och dricka kaffe. Uteserveringarna flyttar ut på Clemenstorget.

Uteserveringar

Verksamheterna runt Clemenstorget erbjuds mer utrymme på trottoarerna, som har blivit bredare i samband med ombyggnaden. Det finns även utrymme för servering på torget. Under den första tiden kommer det att vara kostnadsfritt för att verksamheterna runt om torget ska våga att prova på de nya möjligheterna.

Torghandel

Torghandlarna välkomnas tillbaka till Clemenstorget. 18 st platser finns i torgets sydöstra hörn. Här finns också tillgänglig el.

Bakgrund

2014 vann White arkitekter en arkitekttävling med sitt bidrag Kontrapunkter. Detta förslag ligger till grund för Clemenstorgets utformning. Sedan har ett stort antal personer arbetat med att skapa torget som vi ser det i dag.

Kostnader

Entreprenadkostnaden för själva torget är på cirka 29 mkr (ej slutreglerat).
Till det tillkommer VA SYDs kostnader om cirka 5 mkr.

Film från Clemenstorget

Här kan du se en film från en sommarkväll på Clemenstorget när ljuset i spetstaken tänds.