Vad ska området kring arenan heta?

9 January, 2020