Tyck till om Torngården i Stångby

14 May, 2020

Har du en idé om vilken verksamhet och/eller aktiviteter som kan bedrivas i Torngården, Stångby från och med våren 2022 och framåt? I så fall kan du delta i Lunds kommuns idétävling.

I dagsläget använder biblioteket rum på nedanvåningen och ett på ovanvåningen medan övriga rum i byggnaden är outnyttjade. 

Idétävlingen är öppen från den 22 februari 2020 till den 31 maj 2020.

Tyck till om Torngården. 

Stångby är en av de orter i Lund som har den snabbaste befolkningstillväxten. Från år 2000 har invånarantalet tredubblats och de kommande åren beräknas antalet stiga till runt 5000 personer. Lunds kommun anser att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby som är till nytta för Stångbyborna. Därför har kommunstyrelsen beslutat att utlysa en idétävling våren 2020 om hur den centralt placerade Torngården ska kunna användas i framtiden.En projektgrupp inom Lunds kommun kommer att utse den eller de mest lämpliga idéerna och vinnaren eller vinnarna beslutas slutligen om av kommunstyrelsen.

Related information