Tyck till om handlingsplanen för Lunds överenskommelse med idéburen sektor

1 December, 2020

Vi tar fram en handlingsplan för Lunds överenskommelse med idéburen sektor. Handlingsplanen ligger nu ute på remiss. Nämnder, råd och föreningar i Lunds kommun kan lämna synpunkter på förslaget senast den 28 februari 2021.

 Samverkansgruppen för Lund Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till handlingsplan. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för våra invånare. Nämnder, råd och föreningar i Lunds kommun kan lämna synpunkter på förslaget som nu är ute på remiss mellan 1 december 2020 – 28 februari 2021.

Här kan du ladda ner förslaget till handlingsplanen för Lunds överenskommelse med idéburen sektor.

Instruktioner för remissvar

För att underlätta behandlingen av remissvar, följ gärna denna ordning för synpunkterna:

 1. Sammanfatta era synpunkter
 2. Synpunkter på handlingsplanens samverkansområden
 3. Synpunkter på processen för samverkan
 4. Synpunkter på organisation och struktur kring Lunds Överenskommelse

Så gör ni för att lämna remissvar

 • Skicka ert svar senast den 28 februari 2021
 • Svaret skickas med fördel digitalt till: 
  kommunkontoret@lund.se
  Skriv ”Remiss handlingsplan Lunds Överenskommelse” i ämnesfältet.
 • Det går också bra att skicka synpunkter per post, adressera då till:
  Kommunkontoret
  Remiss handlingsplan Överenskommelsen KS 2020/0882
  Box 41
  221 00 Lund

Inbjudan för mer information om handlingsplanen

Ni är välkomna att delta i ett Zoom-möte för att få mer information om handlingsplanen och Lunds Överenskommelse innan ni svarar på remissen. Det finns tre olika tillfällen att välja mellan.

Tisdagen den 12 januari 2021 mellan kl. 18:00 – 19:30
Tisdagen den 19 januari 2021 mellan kl. 18:00 – 19:30
Tisdagen den 26 januari 2021 mellan kl. 18:00 – 19:30

Anmäl ditt deltagande, eller ställ dina frågor till:

Ulrika Dagård
Samhällsstrateg social hållbarhet
E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734 – 15 09 30