Tillsammans gör vi plats för vattnet

25 March, 2020

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering. Nu kan du som villa- och radhusägare i Lund få ekonomisk ersättning när du leder ut vattnet från dina stuprör i trädgården eller samlar det i en regnvattentunna.

Att skörda regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att förebygga översvämning när det regnar riktigt mycket. Ju fler som tar hand om regnvattnet från stuprören i trädgården desto bättre. Då hjälps vi åt att avlasta ledningarna när det regnar och minskar på så vis risken för översvämning. Dessutom får vi prima regnvatten till trädgården under torra dagar.

Ekonomisk ersättning för att koppla bort ditt stuprör

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna istället. Som lundabo kan du få ekonomisk ersättning när du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet.

Villkor för ersättning är att:

  • Fastigheten är belägen innanför verksamhetsområdet för dagvatten i Lunds eller Malmö kommun, det kan du se på vår karta
  • Ytan vars vatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter
  • Vattnet inte rinner in på grannfastighet
  • Vattnet leds ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur
  • Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken i gatan

Läs mer om hur du gör för att få ekonomisk ersättning för dina stuprör på VA SYDs hemsida. Se länk nedan.