Tillsammans för Dalby årets frivilliga samhällsarbetare 2020

4 December, 2020

Utifrån de prövningar som 2020 har bjudit på, har det frivilliga arbetet och engagemanget varit otroligt viktigt för många av oss. I år utsåg Lunds kommun nätverket Tillsammans för Dalby till årets frivilliga samhällsarbetare.

Årets frivilliga samhällsarbetare 2020

Från vänster i bild: Peter Sommerstein, Solveig Borgehammar, Arne Johnson och Marie-Louise Guedj.

Juryns motivering:

Tillsammans för Dalby främjar engagemang bland gamla och nya Dalbybor. Nätverket har gynnat gemenskapen i Dalby, och lett till att människor fått ovärderlig hjälp och stärkt samhörigheten. Som exempel har människor genom pedagogiskt stöd kunnat ta körkort och därmed söka och få ett fast arbete. Tillsammans för Dalby genomför bland annat språkundervisning, fester, läxhjälp och insatser till enskilda och familjer och mer därtill!

Tillsammans för Dalby uppfyller väl de kriterier som ligger till grund för priset till Årets frivilliga samhällsarbetare, som är att:

• främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor,

• vara till nytta för behövande genom att bidra till att bryta social isolering och/eller att ta tillvara dennes rätt på ett utmärkande sätt.

Årets frivilliga samhällsarbetare

Lunds kommun har en mängd frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika frivilliguppdrag för att hjälpa barn, unga, äldre och andra behövande i samhället. Insatserna är stora och betydelsefulla, men uppmärksammas sällan. Priset årets frivilliga samhällsarbetare har instiftats för att uppmuntra de insatser som görs för att främja frivilligt samhällsarbete.

Information om priser som kommunen delar ut