Tekniska nämnden skjuter upp öppet möte i Dalby

9 March, 2020

Tekniska nämndens öppna möte i Dalby den 18 mars skjuts upp till ett senare tillfälle med anledning av coronaviruset.

Aktuellt i Dalby - Omgestaltning av Trekanten

Under åren har Trekanten haft olika utseenden och syften, men det har alltid varit Dalbys centrum på ett eller annat vis. Den trekantiga parkliknande tomten omges av Gästgivargården, Tingshuset, busshållplats och butiker. Nu står området inför en förändring som ska stärka Dalbys identitet och historia, men också stimulera aktiviteter och möten.  Under våren presenteras mer information om projektet på kommunens hemsida.

Tekniska nämndens uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för gator och trafik, parker, natur-och grönområden samt försäljning av mark för bostäder och verksamheter. På ett kommande möte berättar politiker och tjänstemän om vad som är på gång i Dalby, och svarar på frågor inom olika områden. Jan Annerstedt (FNL) är kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden:

- Det är viktigt att de ansvariga politikerna är lätt tillgängliga för medborgare i alla delar av kommunen. Möten på flera platser än i kommunhuset gör att nämnden får fler insikter och bättre förståelse för olika utmaningar.

Nämndens ordinarie möte hålls i Lund. Här kan du följa vilka ärenden de olika nämnderna arbetar med: www.lund.se/motenprotokoll.