Stadsbiblioteket söker Lundabornas minnen

3 February, 2020

I år är det 50 år sedan Stadsbiblioteket invigdes. Det kommer att firas med en jubileumsvecka på biblioteket med start 30 mars. Redan nu börjar firandet och förberedelserna med att biblioteket samlar in Lundabornas minnen från Stadsbiblioteket.


    
Biblioteket vill komplettera bilden av de 50 åren med det nuvarande Stadsbiblioteket med Lundabornas egna minnen från biblioteket.

- Med Lundabornas minnen skulle bilden av de här 50 åren bli komplett. Kanske någon kommer ihåg en särskild föreläsning, en särskild bok eller ett särskilt möte härifrån?, säger bibliotekschef Karin Bergendorff

Alla minnen kommer att sparas i Lundasamlingen och vissa kommer att användas i den utställning som kommer att finnas på biblioteket under jubileumsveckan samt till filmer som kommer att publiceras på sociala medier. Den som vill bidra med ett minne kan komma in till biblioteket eller skicka ett mejl till folkbiblioteken@lund.se.

- Stadsbiblioteket är en viktig institution i kunskapsstaden Lund och en speciell plats för många Lundabor. Det hade varit roligt att få ta del av så många Lundaminnen från biblioteket som möjligt, säger Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Under jubileumsveckan kommer det att bjudas på föreläsningar och aktiviteter med Lundaanknytning samt utställningen om hur det gick till när Stadsbiblioteket skulle byggas och vad som hittades när man grävde på platsen.