Skolbibliotek i världsklass – åtta finns i Lund!

9 June, 2020

2020 tar åtta skolor i Lund hem utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Backaskolan, Delfinskolan, Fäladsskolan, Gunnesboskolan, Gymnasieskolan Spyken, Katedralskolan, Polhemskolan och NTI-gymnasiet. Ett stort grattis till våra skolbibliotek i världsklass!

Det är DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, som delar ut priset. Syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion.

2020 års utmärkelse Skolbibliotek i världsklass har satt fokus på skolans systematiska kvalitetsarbete. Den röda tråden ska kunna följas genom hela skolans verksamhet: från läroplanen via skolans handlingsplaner, till övergripande mål som omfattar biblioteket som pedagogisk funktion. Det ska också finnas ett utvärderingsarbete som möjliggör utveckling och progression.

Att skolbiblioteket ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision, stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga samt erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser är bara några av kriterierna som måste uppfyllas för att kunna kalla sig ett skolbibliotek i världsklass. Viktigast är skolbibliotekarien, som ska inspirera till läsning och hjälpa elever med verktyg för källkritik och informationssökning och digitala lärresurser.

Skolbibliotikarier Polhemskolan

Skolbiblioteket på Polhemskolan
Övre raden från vänster: Maria Lavman Vetö, Miranda Andersson
Undre raden från vänster: Lotta Davidson-Bask och Agnes Kauranen