Samhällsorientering för nyanlända utökas till minst 100 timmar

23 January, 2020

Samhällsorienteringen är en viktig insats för att nyanlända Lundabor på ett strukturerat sätt ska få information om det svenska samhället. Den 1 februari utökas samhällsorienteringen för nyanlända till minst 100 timmar, vilket är en ökning på 40 timmar.

Ökningen av antalet timmar för samhällsorienteringen är ett regeringsbeslut och görs eftersom samhällsorienteringen ger viktig information om lagar, vuxnas rättigheter och skyldigheter, barns rättigheter, att försörja sig och utvecklas i Sverige. Samhällsorienteringen ger även en möjlighet att ha en dialog om hur det är att leva i Sverige. Syftet är att underlätta den nyanländes etablering i samhället och arbetslivet.

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som:

  • Är ny i Sverige
  • Är mellan 18 och 64 år
  • Har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokförd i en kommun i Sverige för första gången efter april 2013

Du kan läsa mer om samhällsorienteringen på lund.se/samhallsorientering