​Så ser prognosen ut för Lunds kommuns befolkningsökning

8 April, 2020

Lunds kommun väntas växa med 2 150 personer under år 2020, enligt en ny befolkningsprognos som Sweco Society tagit fram. Det ger kommunen en total befolkning på 127 085 personer vid årets slut.

Utsikt över Lund från Bruksgatan 22Lunds kommuns befolkning ökade med 1 987 personer under år 2019 och vid slutet av året landade Lunds kommuns befolkning på 124 935 personer.

– Det är väldigt många som vill uppfylla sina drömmar just i vår kommun, vilket verkligen är glädjande. Här finns några av landets absolut bästa förskolor, skolor och universitet kombinerat med låg brottslighet, goda kommunikationer och innovationsmiljöer i världsklass, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

På uppdrag av Lunds kommun har det externa företaget, Sweco Society, nu tagit fram en befolkningsprognos som gäller under perioden 2020–2030. Prognosen antar att ökningen fortsätter under hela perioden, dels som följd av de bostäder som väntas uppföras i kommunen och dels på grund av ett ökat barnafödande.

Det som framför allt tycks avgöra folkökningen är flyttningsöverskottet, det vill säga inflyttare minus utflyttare. Dessutom finns omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett relativt stort antal bostäder väntas bli färdigställda under prognosperioden.

Prognosen pekar också på att kommunens invånare når 130 000 invånare år 2021/2022. Under år 2027 beräknas folkmängden överstiga 140 000 personer. Vid utgången av år 2030 pekar prognosen på att folkmängden i Lunds kommun kommer uppgå till drygt 145 000 personer.

– Den här typen av analyser är viktiga för vårt fortsatta arbete och planeringen framåt. Att vi växer är positivt för utvecklingen och vi jobbar aktivt för att kunna fortsätta vara en kommun i framkant, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Tätorternas utveckling påverkas i hög grad av var det planeras att byggas bostäder. I Lunds tätort beräknas folkmängden öka med drygt 10 100 personer fram till utgången av år 2026. Redan de tre första prognosåren väntas folkmängden öka med drygt 5 200 personer, för att därefter öka med ytterligare 4 800 under de följande fyra åren. I Stångby väntas en ökning på drygt 460 personer ske fram till år 2026. Det motsvarar en procentuell folkökning på 24 procent, vilket är den kraftigaste procentuella folkökningen av tätorterna.

Av stadsdelarna beräknas den största folkökningen ske i Lunds östra stadsdelar, där folkmängden beräknas vara nära 3 800 fler vid utgången av år 2026 jämfört med år 2019. En stor del av denna ökning förklaras av de omfattande byggprojekten i Brunnshög. Linero, Norra Fäladen och Centrala staden står även inför en ganska kraftig folkökning på mellan 1 000 till 2 700 personer.