Så påverkas Lunds kommuns verksamheter av de nya restriktionerna

20 November, 2020

Från den 24 november blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare, enligt ett beslut från regeringen. Lunds kommuns verksamheter påverkas på olika sätt av de nya restriktionerna, där en del anpassas medan andra ställs in.

Så långt det är möjligt kommer de verksamheter som riktar sig till Lundaborna fortsätta att hålla öppet, men anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. De nya restriktionerna gäller i fyra veckor från 24 november med möjlighet till förlängning över jul och nyår. 

I Lunds kommun innebär det bland annat att:

 • Saluhallen håller fortsatt öppet. Arbete pågår, tillsammans med näringsidkarna, för att se vilka anpassningar som kan göras för att minska smittspridningen ytterligare i samband med julhandeln.
 • Programmet för Vinterlund har anpassats och fokuserar främst på upplevelser utomhus. Den 23 november tas beslut om rekommenderat antal åkare på isbanan på Stortorget.
 • Den öppna mottagning som hållits varje tisdag på Kristallen för de Lundabor som behöver hjälp att hitta rätt inom socialtjänsten pausas tills vidare. Lundabor som behöver socialförvaltningens stöd hänvisas istället till att kontakta Mottagningsenheten eller sin handläggare.
 • Stadsbiblioteket öppnar en timme senare på morgonen för att personalen ska hinna förbereda ute i biblioteket innan öppnandet, och därmed minska den fysiska interaktionen med besökare.
 • Bibliotekens tjänst med take-away (beställ lån via nätet och hämta upp på biblioteket), som tidigare endast erbjudits riskgrupper, görs tillgänglig för alla.
 • Föreläsningar och andra aktiviteter på biblioteket genomförs endast om de kan hållas digitalt.
 • Biblioteken möjliggör fler utlån/nedladdningar av digital media.
 • Högevallsbadet förlänger stängningen för allmänheten till tidigast 11 januari, men håller fortsatt öppet för skolor och föreningar.
 • Idrotts- och sporthallar samt ishallen förlänger stängningen för allmänheten till tidigast 11 januari, men håller fortsatt öppet för skolor och föreningar.
 • Om möjligt stängs samtliga omklädningsrum på idrottsplatser, i sporthallar samt i ishallen för föreningar. Föreningar uppmanas istället duscha och klä om hemma före och efter aktivitet (gäller ej Högevall). Beslut om detta tas 23 november.
 • Fritidsgårdarna utökar personalen på en del fritidsgårdar och anpassar verksamheten till att vara mer mobil och digital.
 • Kulturskolan anpassar sin verksamhet. Beslut om exakt vilka anpassningar som kommer göras tas vecka 48.
 • Stadsteatern kommer inte ha några föreställningar.
 • Kulturgarantin, som ska ge barn i skolan en bred kännedom om olika konstnärliga uttryck och var man kan uppleva kultur, anpassas. Planerade fysiska föreställningar ställs om till digitala alternativ med fokus på lokala kulturaktörer.
 • Personalrestaurang Höjdpunkten på Kristallen håller fortsatt stängt till 10 januari.

Tillsyn efter nytt förbud mot alkoholservering

Dessutom införs från och med i dag den 20 november ett förbud mot alkoholservering på restauranger från klockan 22 varje dag. Det kommer att följas upp med tillsyn. Tillståndsenheten informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Gymnasieskolorna ställer om

Parallellt förbereder gymnasieskolorna för att kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning. Utbildningsnämndens ordförande fattar beslut fredagen 20 november, samma dag presenteras vad beslutet konkret kommer att innebära på en separat pressträff.

Digitala möten

Anpassningar görs också vid nämndssammanträden och andra politiska möten för att säkra den demokratiska processen.

Inom Lunds kommun har alla fysiska möten ställts om till digitala så långt det är möjligt. Undantag görs vid behov, till exempel vid känsliga möten eller för att verksamheten ska kunna följa lagstiftning som råder inom området. Alla medarbetare som har möjlighet arbetar, utifrån verksamhetens behov, hemifrån. Där medarbetare har arbete som måste utföras på plats görs anpassningar för att minska smittspridning bland personalen.

Information om beslutet på regeringens webbplats

Så anpassade verksamheterna efter de allmänna skärpta råden 27 oktober

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera respektive verksamhets sidor på lund.se med aktuell information.