Rutschkana monteras ner i Stadsparken

27 April, 2020

Rutschkanan LUX har blivit av med sin rutschkana, men det går fortfarande att klättra i tornet. Rutschkanan monterades bort efter att en begynnande spricka upptäckts mellan rutschkanans plåt och sarg.

Sprickan utgjorde ingen säkerhetsrisk i nuläget men eftersom en liknande skada uppstått tidigare beslutade kommunens tekniska förvaltning att rutschkanan tas bort.  Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth:

- Vi ser mycket allvarligt på att samma typ av skada återkommer och är tacksamma för att sprickan upptäcktes på ett tidigt stadium. 

Nedmontering av rutschkana på LUX, 30 april 2020

Rutschkanan monterades ner den 30 april då parken var stängd för underhållsarbete.  Efter demonteringen kontrollerades tornet av certifierade besiktningsförrättare. Just nu får man alltså klättra både upp och ner i tornet, men vi undersöker möjligheterna att ersätta rutschkanan med till exempel en brandmannastång. 

Säkerhet på lekplatser

Alla redskap på allmänna lekplatser i Lunds kommun beställs utifrån EU-säkerhetsstandard SS-EN 1176 och kommunen följer plan-och bygglagens rekommendationer kring kontroller:

  • Säkerhetsbesiktning görs en gång om året av extern certifierad förrättare.
  • Kommunens skötselentreprenör gör tre funktionskontroller per år för att leta efter eventuella fel och skador. 
  • Visuella kontroller görs varje vecka på samtliga lekplatser i samband med allmän tillsyn.

Rutschkanan besiktigades utan anmärkningar vid säkerhetsbesiktning november 2019 och vid senaste funktionskontrollen 27 mars.