Resultatet från den tidiga dialogen med Fokus Södra Sandby klart

1 June, 2020

Fler mötesplatser, ett stadslikt centrum med bykänsla och trafiksituationen i Södra Sandby. Det är de absolut viktigaste utvecklingsfrågorna för Sandbyborna. Nu har resultatet från dialogaktiviteterna i Fokus Södra Sandby sammanställts i en rapport.

Drönarbild Södra SandbyRunt tusen boende i Södra Sandby har engagerat sig i ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby under höst och vinter 2019-2020. Nu under den första delen av projektet framkom framförallt två tydliga spår: att utveckla centrum och komma till rätta med trafiksituationen. När det gäller centrumutvecklingen önskar Sandbyborna ett än mer attraktivt och stadslikt centrum med fler affärer och mötesplatser där människor kan mötas och umgås med varandra. Den andra stora frågan är trafiksituationen där många är oroade över den tunga lastbilstrafiken som går igenom Södra Sandby och som upplevs som farlig och hälsovådlig. En annan trafiklösning, som en ringled runt samhället, föreslås av flera Sandbybor.

– Även om Fokus Södra Sandby inte är avslutat har vi redan nu tagit fasta på Sandbybornas förslag och åsikter. Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en utredning hösten 2020 om trafiken i Södra Sandby för att undersöka hur den tunga trafiken genom centrala Södra Sandby kan hanteras. Dessutom håller byggnadsnämnden på att arbeta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby, vars syfte är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv, säger Bernt Bertilsson (C) ordförande i styrgruppen för Fokus Södra Sandby.

Fokus Södra Sandby kommer också under hösten 2020 att genomföra fler dialogaktiviteter i Södra Sandby och Sandbyborna ska även engageras i trafikutredningen och planprogrammet.

– Det är fantastiskt roligt med allt engagemang från invånarna i Södra Sandby. Vi hoppas på lika stor uppslutning framöver. Målsättningen med Fokus Södra Sandby och dialogaktiviteterna är att vi tillsammans med Sandbyborna ska arbeta fram en framtidsplan som ska ligga till grund för utvecklingen av Södra Sandby framöver, säger Ulrika Dagård projektledare för Fokus Södra Sandby.

Fakta om Fokus Södra Sandby

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade hösten 2019 och ska pågå till våren 2021. Under hösten och vintern 2019/2020 har den politiska styrgruppen för Fokus Södra Sandby bjudit in Sandbyborna till tre olika dialogaktiviteter för att svara på hur man vill utveckla Södra Sandby för framtiden. Totalt har cirka 1000 Sandbybor engagerat sig.

Fokus Södra Sandby