Rapport klar om felbetalning

22 April, 2020

I höstas betalades 3,7 miljoner kronor felaktigt ut till bolaget Crazy Holding AB, som vägrat betala tillbaka summan. Parallellt med att kommunen avvaktar utfallet processen i Solna tingsrätt, initierades en revisionsrapport kring hur ärendet hanterats.

– Det har varit viktigt att gå igenom alla delar i hanteringen för att säkerställa att liknande fel inte ska kunna hända igen. Nu görs de sista åtgärderna som rekommenderas i rapporten, säger Carin Hillåker, biträdande kommundirektör i Lunds kommun.

I slutet av oktober 2019 betalade kommunens ekonomiservice tre fakturor som skulle betalats till ett visst plusgironummer istället till ett likadant bankgironummer. Den totala summan på 3,7 miljoner kronor hamnade hos bolaget Crazy Holding AB.

Kommunen har varit i kontakt med bolaget för att kräva återbetalning, men efter negativa besked skickade kommunen i december 2019 en stämningsansökan mot bolaget.

– Förutom att vi nu är inne i en process för att försöka få tillbaka våra pengar, är det oerhört viktigt att vi lär av våra misstag och säkerställer en säkrare hantering framöver, säger Mattias Nyqvist, chef på ekonomiservice i Lunds kommun.  

Direkt efter att utbetalningen upptäcktes gjordes en rad åtgärder för att förhindra att liknande felbetalningar ska kunna göras, däribland minimeras nu manuella utbetalningar så långt det är möjligt och utbetalningar till plusgiron separeras från övriga betalningar och hanteras i särskild ordning. Nu har också den revisionsrapport som kommunen tagit initiativ till sammanställts. Rapporten är gjord av PWC och sammanfattar vad som gått fel, hur det kunnat ske och vilka åtgärder som återstår att tas.

– Vi kommer nu att fortsätta arbeta med de åtgärder som föreslås i rapporten. Utöver det kommer vi att hålla utbildningar med vår ekonomisystemsleverantör och skapa ett projekt med vår samarbetspartner avseende kontroll av utbetalningar, för att ytterligare förbättra och säkra våra betalningsrutiner så långt det är möjligt, säger Mattias Nyqvist.

Fler frågor och svar om ärendet kan du läsa här.