Klass 1-varning för mycket höga temperaturer

13 August, 2020

Den 8 augusti utfärdade SMHI en klass 1-varning för mycket höga temperaturer i Skåne. Det innebär att den maximala dagstemperaturen kan nå 30 grader eller mer, tre dagar i följd. Det finns även risk för att nattemperaturen inte sjunker lägre än 20 grader och att det blir en så kallad tropisk natt.

När det är mycket varmt ute kan det påverka vår hälsa negativt. Särskilt äldre, sjuka och barn kan dessutom vara extra känsliga för värmens påverkan.

Det finns några råd att följa och kom ihåg att vara uppmärksam på kroppens signaler. 

Råd vid värmebölja

De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en till två dagar efter att höga temperaturer noterats. Därför är det viktigt att redan från början tänka på de råd som finns för att minska risken.