Pilotanläggning för idrott och folkhälsa till Lund

21 December, 2020

Inom några år vill Lund kunna erbjuda en spetsanläggning för idrottsträning, utbildning och boende. I dagarna skrev Lunds kommun, Hemsö Fastighets AB och idrottsrörelsen under en avsiktsförklaring som innebär att de gemensamt ska pröva hur en sådan anläggning kan utvecklas i sydvästra Lund.

En helt ny form av idrottsanläggning som binder samman inomhusytor- och utomhusmiljöer kan växa fram i Lund. Tanken är att kunna erbjuda optimala träningsförutsättningar och även boende för besökare som inte är från närområdet. Det är en ambition att också inkludera akademi och näringsliv för att etablera en stark koppling till utbildning och forskning. Allt enligt en nyligen påskriven avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Hemsö fastighets AB och idrottsrörelsen.

- Det här är ett viktigt första steg i arbetet med att utveckla Lund som idrotts- och rekreationsstad. Det senaste året har inte minst visat på behovet av satsningar på folkhälsa och idrottens betydelse för många Lundabor. En pilotanläggning kan på sikt betyda mycket för såväl alla Lundabor som är engagerade i föreningsliv som för besöksnäringen i Lund, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

- Nu tar vi ett viktigt steg för att stärka Lund som en stark idrottsstad samtidigt som det bidrar till en kraftsamling kring stärkt folkhälsa. Här kommer vi kunna skapa något mycket unikt som blir en självklar del i ett vårt starkaste idrottsstråk, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Tanken är att den nya anläggningen ska kunna ligga i stråket mellan stadsparken och Höje, å, i sydvästra Lund. Ett område som håller på att utredas i fördjupningen av översiktsplanen för Källby och redan idag är det speciellt med sitt innehåll av idrott, rekreation och friluftsliv.

– Idrott och folkhälsa är viktigare än någonsin. Detta initiativ ligger mycket väl i linje med kommunens planering att utveckla arenastråket. Ett utmärkt läge i staden men även i regionen med den nya järnvägsstation som byggs vid Klostergården, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör.

– Det här är ett innovativt och spännande projekt som vi är mycket intresserade av att utveckla vidare. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete och att vi tillsammans kan skapa framtidens idrottsanläggning för samhällets alla medborgare, säger Robert Cardell, Projektutvecklare på Hemsö.

Anläggningen ska vända sig till alla åldersgrupper och inte bara till elitidrottare. Många olika idrotter och föreningar ska kunna använda anläggningen för delar av sin träning, till exempel för att förbättra spänst, balans, uthållighet eller styrka. Samtidigt ska anläggningen kunna introducera nya idrottare och slussa dem vidare till föreningslivet.

Avsiktsförklaringen är underskriven av Skånes friidrottsförbund, som representant för ett nybildat idrottskonsortium.

- Det här är en viktig möjlighet för idrottens utveckling i förändringstider, säger Roland Ekström, ordförande Skånes Friidrottsförbund.

Innan en pilotanläggning kan bli verklighet kommer det krävas mer utredningar och en ny detaljplan. Kommunen och Hemsö behöver också komma överens om markköp.